Прокуратурата прати Петър Москов на съд заради ваксините

Бившият здравен министър може да получи до 26 години затвор за всички престъпления, в които е обвинен

Прокуратурата прати Петър Москов на съд заради ваксините
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия министър на здравеопазването Петър Москов и неговия заместник Адам Персенски. И двамата са подведен под отговорност заради злоупотреби, престъпна небрежност и неизпълнение на служебните си задължения, свързани с ваксините „Пентаксим“, „Еувакс Б“ и „Тетадиф. За някои от престъпленията се предвижда лишаване от свобода до 10 години.

Под отговорност са подведени и три длъжностни лица от държавната фармацевтична компания „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД, участвала в процедурата по размяна на ваксини с Турция. Единият е тогавашният управител Людмил Димитров и двама директори на отдели.

Към настоящия момент всички обвиняеми са с мярка за неотклонение „подписка“.

На Петър Москов са повдигнати общо три обвинения. Първото е за това, че на 9 юли 2015 г., в качеството си министър на здравеопазването, не е изпълнил служебните си задължения, като е приел дарение от Министерство на здравеопазването на Република Турция - 100 хил. дози  ваксина за деца „Пентаксим -0.5 мл.“ и 100 хил. дози ваксина за „Хепатит Б“ – „Еувакс Б“. И двете не са разрешени за употреба на територията на България. Поради това не  биха могли да отговорят на нуждите на имунизационния календар в страната.

От действията на Москов са настъпили вредни последици за Министерството на здравеопазването от имуществен характер в размер на 325.2 хил. лв. и неимуществени вреди, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на министерството за осъществяване на ефективен контрол относно упражняваната лекарствена политика и недоверие у гражданите за дейността по ваксиниране на деца, пише в мотивите към обвинителния акт.

Това определя деянието като особено „тежък случай“, а в Наказателния кодекс е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

Второто обвинение срещу Петър Москов е за това, че на 27 ноември 2015 г., в качеството си на министър на здравеопазването, в съучастие, като помагач, умишлено е улеснил сключване на неизгодна сделка с „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД за дарение на 5 000 000 дози ваксини „БЦЖ“. От това са произтекли значителни вреди за държавната фармацевтична компания в размер на 427.8 хил. лв. с ДДС, 2.1 хил. лв. застраховки и 12.2 хил. лв. транспортни разходи.

За това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

Третото обвинение към бившия министър е за това, че в периода 20 юни – 1 юли 2016 г., като министър на здравеопазването и принципал на „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД,  не е упражнил достатъчно контрол върху работа на лица, на които е възложено управлението на обществено имущество и от това са произтекли значителни щети в размер на 110 хил. лв.

В резултат на престъпното бездействие на Петър Москов е допуснато в база на „Бул Био“ в кв. Суходол, гр. София, да бъде произведена и съхранявана ваксина „Тетадиф“, без Изпълнителната агенция по лекарствата да е била уведомена и без да е дала разрешение за нейното производство конкретно в тази база на „Бул Био“ ЕООД.

Така са осъществени значителни разходи за производството на ваксината, без да са спазени нормативните изисквания. Ако бъде признат за виновен, Москов може да получи наказание за това престъпление „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

На съд е предаден и бившият заместник-министър Адам Персенски по обвинение, че на 9 юли 2015 г., като длъжностно лице, в съучастие като помагач на Петър Москов, умишлено е улеснил министъра да наруши и да не изпълни служебните си задължения при получаване на дарението от 100 хил. дози „Еувакс Б“, като от действията му са настъпили имуществени вреди в размер на 325.3 хил. лв. с ДДС и е нарушен авторитетът на Министерство на здравеопазването за осъществяване на ефективен контрол по изпълнение на лекарствената политика на държавата.

За това деяние се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

Престъпните действия на Адам Персенски са се изразявали в осъществяване на среща в резиденцията на Република Турция през месец март 2015 г. и среща с представители на турското посолство в България. На тези срещи е било предварително договорено изготвянето на двустранно споразумение между българското и турското Министерство на здравеопазването за размяна на ваксини. Персенски е участвал в работна група за изготвяне на същото споразумение. На 19 юли 2015 г. зам.-министърът е изготвил доклад пред министъра на здравеопазването за организиране на приемане на дарението от Република Турция, включително издаване на разрешителни за ползване, проверка на наличности и съответствие на продуктите с националните регламенти, както и организиране на вноса на ваксините на територията на Република България.

Второто обвинение на Адам Персенски е за това, че в качеството си на длъжностно лице е подбудил и подпомогнал управителят на „Бул Био“ ЕООД Людмил Димитров да сключат неизгодна сделка с Министерство на здравеопазването, от която е настъпила значителна вреда за „Бул Био“ ЕООД в размер на 427.8 хил. лв. с ДДС.

За престъпното деяние се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

Людмил Димитров е предаден на съд по две обвинения за безстопанственост във връзка с производство на ваксина „Тетадиф“, без нужните разрешения в периода 20 юни – 1 юли 2016 г.

Второто престъпление е осъществено в периода 9 ноември – 27 ноември 2015 г., когато Димитров е допуснал разпиляване на имуществото на „Бул Био“ ЕООД в общ размер на 44.7 хил. лв. Щетата е формирана от направените производствени разходи във връзка с  производство на ваксина „Тетадиф“ , предназначена за Република Турция, без да е наличен изричен договор и разрешение от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата.

За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.
Третото обвинение на Людмил Димитров е за това, че на 27 ноември 2015 г., като длъжностно лице, съзнателно е сключил неизгодна сделка – дарение на ваксини „БЦЖ“ (250 000 ампули по 20 дози) в полза на Министерството на здравеопазването. От това е произлязла значителна вреда за „Бул Био“ ЕООД в размер на 427.8 хил. лв. с ДДС –престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

На съд е предаден и Р.А. - завеждащ отдел в „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД, за осъществени от него престъпления по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 1 НК, и по чл. престъпление по чл.219, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК /безстопанственост/. Деянията са осъществени във връзка с незаконно производството на ваксината „Тетадиф“ и безплатния й износ за Р Турция.

На съд е предадена и Ю. Ц. - завеждащ отдел „Качествен контрол“ в „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД. Тя е обвинена за четири отделни документи престъпления, свързани с изготвянето на официални документи с невярно съдържание – сертификати за износ на ваксина и сертификати за хранителни среди, и ползването на неистински официални документи.

В една част от тях е отразявано, че партидите с ваксина „БЦЖ“ отговарят на съответните спецификации в разрешението за употреба и на разпоредбите за освобождаване на биологични продукти. В други е посочено, че определена хранителна среда, използвана при ин витро процедури, е отговаряла на изискванията за качество. Тези документи са се използвали пред клинични микробиологични лаборатории в страната.

Престъпните деяния са осъществени в периода 8 януари 2014 – 25.11.2015 г. и са съставомерни по чл. 311 от НК, според който се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.
Коментари: 0