Промишленото производство с ръст през септември

Произведените в България автомобили са с 30% повече на годишна база

Промишленото производство с ръст през септември
112 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Индексът на промишленото производство е нараснал с 1,2% на месечна база през септември, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо същия месец на предходната година, обаче, показателят се понижава с 0,4%.

През септември увеличение спрямо август е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост - с по 1,8%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление от 8%.

Сред отраслите на преработващата промишленост по-значителен ръст има производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18,9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 7,9%, тютюневи изделия - със 7%. По-сериозен спад отчитат производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,4%, производството на мебели - с 5,7%, производството на напитки - с 4.3%.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13,8%, и в добивната промишленост - с 9,6%, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 5,5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 30,5%, производството на химични продукти - с 28,4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 24%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15,4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 12,7%. Най-силен е годишния спад в производството на напитки - с 12,3%, следвано от това на превозни средства, без автомобили - с 11,7%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,1% и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,8%.


Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg