Проверяват условията на труд за чужденци в България

Проверките ще установят спазва ли бизнесът правата им

Проверяват условията на труд за чужденци в България

Работодателите в туризма вече заявиха, че имат намерение да наемат граждани на други страни заради недостига на работна ръка у нас. Главната инспекция по труда припомня, че в законодателството е регламентиран специален режим за полагане на труд от чужденци в България, във връзка с началото на летния туристически сезон.

Режимът се урежда с новия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, влязъл в сила на 21 май.С него се отменя текст от Закона за насърчаване на заетостта, където досега беше определен редът за трудова заетост на чужденци.

Новият закон въвежда правилата на Европейския съюз за наемане на работа от трети страни, като се въвеждат специфични процедури за предоставяне на правото им на достъп до българския пазар на труда. Той е насочен и към гарантиране на равнопоставеност в областта на мобилността за всички европейски работници.

Контролните органи ще извършват проверки и ще следят дали се спазва законоустановеният ред за полагане на труд от чужденци. Инспекторите по труда проверяват за наличие на съответния тип разрешения за пребиваване и работа, издадени от органите на МВР, или разрешения за достъп до българския пазар на труда, включително за извършване на дейност на свободна практика, издавани от изпълнителния директор на Агенция по заетостта.

Част от контрола е и дали са подадени декларации от работодателите, че командированите при тях чуждестранни работници ще работят при не по-лоши условия на труд от регламентираните в местното трудово законодателство, както и за регистриране в Агенцията по заетостта на краткосрочната заетост.
 

Коментари: 0