Q&A: Всичко за цифровото COVID удостоверение на ЕС

Европейската комисия създаде електронния документ, за да се улесни пътуването в Европа чрез общо съгласуван документ със стандартен формат

Q&A: Всичко за цифровото COVID удостоверение на ЕС

Снимка: EU

1720 ~ 5 мин. четене

Европейският парламент и Съветът на ЕС се споразумяха за създаването на цифрово удостоверение на ЕС за COVID, което да улеснява пътуванията в Съюза от 1 юли. Електронният документ (първоначално наречено „Цифров зелен сертификат“) бе изготвен от Европейската комисия, за да се улесни пътуването в Европа чрез общо съгласуван документ със стандартен формат. В него се посочва, че човек е бил ваксиниран, има отрицателен тест или се е възстановил от COVID-19. Тези три вида сертификати ще бъдат надеждни и сигурни, и приети в целия ЕС.

Ваксинационен сертификат

Евродепутатите гласуваха позицията на Европейския парламент на 29 април и веднага след това – на 3 май – започнаха преговори със Съвета на ЕС. На 20 май беше постигнато неформално споразумение между двете институции. Парламентът и държавите членки трябва официално да одобрят регламента, за да влезе в сила от 1 юли.

Европейският парламент публикува отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с цифровото удостоверение:

Защо ни е необходимо такова удостоверение?

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID цели да възстанови свободното движение в рамките на ЕС и е една от ключовите предпоставки за икономическото възстановяване на Съюза. Единният формат на удостоверението ще помогне за по-бързото възстановяване на дейностите на туристическия сектор и на транспортните доставчици, като авиокомпании, железници, автобуси и фериботи във всички държави членки. То ще бъде издавано от национални органи – например, болници, центрове за тестване или здравните власти, и ще съдържа информация на съответния национален език и на английски.

Какво представлява удостоверението за ваксинация?

Цифровото удостоверение за ваксинация на ЕС ще удостоверява в сигурен и надежден цифров формат с QR код, че е приложена ваксинация. Ще бъде лесно да се докаже, че дадено лице е ваксинирано. Сертификатът може да се издава след всяка доза от ваксината и ще посочва дали цикълът на ваксинация е завършен, в зависимост от вида на ваксината, която е получена.

Какво представлява удостоверението за тест за COVID?

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID тестове може да бъде издадено при направен тест по метода на амплификация на нуклеинови киселини (NAAT), сред които са PCR-тестовете, както и бързите антигенни тестове. То предоставя тази медицинска информация в сигурен и надежден цифров формат с QR код. Удостоверението ще показва резултата, вида на теста (NAAT или бърз антигенен тест) и датата, на която е направен. Ще бъде лесно да се докаже, че дадено лице има направен тест с отрицателен резултат, ако това се изисква от държава членка при влизане в страната. За всеки COVID тест ще бъде издаден отделен сертификат, който няма да съдържа данни от предишни сертификати и тестове.

Какво представлява удостоверението за възстановяване от COVID-19?

Цифровото удостоверение на ЕС за възстановяване от COVID-19 потвърждава, че притежателят му се е възстановил от инфекция от SARS-CoV-2 след положителен NAAT тест. Удостоверението за възстановяване от COVID-19 трябва да бъде издадено не по-рано от 11 дни след първия положителен тест. QR кодът ще дава достъп до резултатите по сигурен и надежден начин. Понастоящем тестовете за антитела, които показват дали човек е развил антитела срещу SARS-CoV-2, не могат да се използват за получаване на сертификат за възстановяване.

Ще бъде ли удостоверението за COVID задължително условие за пътуване?

Не. Никой няма да бъде задължен да използва дигиталното удостоверение на ЕС за COVID. В същото време притежаването на такова удостоверение ще гарантира, че можете да преминете вътрешните граници на ЕС без допълнителни изисквания, тъй като то ще бъде прието от всички държави членки.

Удостоверението "ваксинационен паспорт" ли е?

Не. Удостоверението няма да бъде нито документ, нито предусловие за пътуване. То е предназначено да помогне на гражданите лесно да докажат във всички държави членки на ЕС, че са били ваксинирани, наскоро са имали отрицателен тест или наскоро са се възстановили от COVID-19.

Ще се сблъскам ли с други ограничения, когато пристигна в държава, дори ако имам валидно цифрово удостоверение на ЕС за COVID?

Преди пътуване трябва да проверите здравната обстановка във вашата дестинация и дали се прилагат някакви ограничителни мерки. Държавите членки могат да прилагат допълнителни ограничителни мерки, само когато здравната обстановка в страната се е влошила сериозно и след предварително информиране на Европейската комисия.

Аз съм гражданин на ЕС, но съм ваксиниран в страна извън ЕС, мога ли да получа сертификат?

Държавите членки могат да издават удостоверения за ваксинация, при поискване, на лица, граждани на ЕС и членове на техните семейства, които са били ваксинирани в трета държава и могат да предоставят надеждни доказателства за ваксинацията. Държавите членки няма да са задължени да издават удостоверения, ако ваксината не е разрешена за употреба на тяхната територия.

Ще бъда ли дискриминиран, ако не съм ваксиниран?

Не. Лицата, които не са ваксинирани, няма да бъдат дискриминирани и ваксинацията не трябва да бъде предпоставка за упражняване на правата за свободно движение или за използване на транспортни услуги като самолети, влакове, автобуси или фериботи или други средства за трансграничен транспорт.

Колко ще струва удостоверението?

Нищо. Удостоверението ще бъде безплатно.

Кои ваксини ще бъдат признати?

Държавите членки трябва да приемат сертификати за ваксинация, издадени в други държави членки за лица, получили ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA). Държавите членки ще решават сами дали да приемат и сертификати за ваксинация, разрешени от други държави членки чрез национални процедури за разрешаване, или за ваксини, посочени от Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.

Колко време ще продължи да съществува системата за тези удостоверения?

Законодателството ще влезе в сила за период от 12 месеца, считано от 1 юли 2021 г. Държавите членки трябва да бъдат готови да приемат сертификати от тази дата. Ще има шестседмичен период за въвеждане на системата, за да могат държавите членки да развият капацитета си за издаване на собствени сертификати, ако към 1 юли все още не са го направили.

Бях ваксиниран преди влизането в сила на регламента за цифровото удостоверение на ЕС за COVID, валиден ли е издаденият тогава сертификат?

Лицата, ваксинирани преди цифровото удостоверение на ЕС за COVID да започне да се използва, ще имат право да го получат, при условие че представят доказателство за ваксинация. Сертификатите, издадени преди 1 юли 2021 г., ще бъдат приемани през първите шест седмици от прилагането на регламента, ако съдържат цялата необходима информация.

Може ли системата за цифровото удостоверение на ЕС за COVID да бъде удължена?

Това би изисквало ново законодателно предложение да бъде представено от Европейската комисия и да бъде взето решение от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Преди всяко подобно предложение, Европейската комисия трябва да направи задълбочена оценка дали удостоверението е улеснило свободното движение, пътуванията и туризма и въздействието му върху основните права и принципа на недискриминация.

Какво ще се случи, ако нямам смартфон?

Удостоверението ще може да бъде издавано в дигитален и хартиен формат. Притежателите могат да избират в какъв формат искат да го получат.

Ще се съхраняват ли данните ми?

Няма да има централна база данни на ЕС, съдържаща медицински данни. Правата на всички върху техните данни ще бъдат защитени в съответствие със строгия Общ регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). Информацията ще бъде пазена само за срока на пътуване и няма да бъде съхранявана след спиране на действието на системата.

Ще станат ли по-евтини тестовете за COVID-19 в ЕС?

Членовете на ЕП настояха тестовете да бъдат широко достъпни и на ниски цени, дори безплатни. Чрез Инструмента за спешна подкрепа Европейската комисия ще осигури финансиране в размер на 100 милиона евро, за да предостави тестове, по-специално за лица, които ежедневно или често преминават вътрешните граници на ЕС, за да ходят на работа или училище, да посещават близки роднини или да търсят медицинска помощ. За да направи бързите антигенни тестове по-достъпни и на по-добри цени за държавите членки, ЕС стартира процедура за съвместно закупуване на 500 милиона теста.

Коментари: 0