Райфайзен Банк Интернешънъл с печалба от 587 млн. евро за полугодието

Това е ръст от 149% спрямо същия период на 2016 г.

Райфайзен Банк Интернешънъл с печалба от  587 млн. евро за полугодието

През първото полугодие на 2017 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба в размер на 587 млн. евро. Ръстът й е 149,1% спрямо полугодието на 2016 г.

“Изключително сме удовлетворени от резултата ни за полугодието. Вече берем плодовете на трансформационната ни програма. Не се обръщаме назад, а работим интензивно, за да бъдем готови за дигиталната ера,“ коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

През първите шест месеца на 2017 г., нетният лихвен доход нараства с 1%, или 21 млн. евро в сравнение с първото полугодие на 2016 г. и достига 1,588 млн. евро.

В сравнение със същия период на миналата година общите административни разходи се увеличават с 32 млн. евро и достигат 1,573 млн. евро, основно поради валутни ефекти. Съотношението разходи/приходи се подобрява с 1.8 пр.п. до 60.6% поради по-високия оперативен приход.

“Представяме се добре във всички сегменти, но съм особено удовлетворен от солидния принос на Унгария и Украйна. Вече виждаме и първите резултати от програмата ни за  оптимизацията в Полша“, допълни Щробл.

На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлиза на 12.9% към 30 юни 2017 г., а  общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) достига 17.5%.

Нетните провизии намаляват с 81% на годишна база, или с 327 млн. евро до 76 млн. евро.

“Устойчивото и силно икономическо развитие в Централна и Източна Европа доведе до спад на разходите ни за риск, който бе значително по-добър от очаквания. В допълнение, стратегията ни селективно да продаваме необслужвани кредити се отплаща,” каза Щробл.

Коментари: 0