Разходите за труд на работодателите се увеличават с 5.4%

Данните за първото тримесечие на годината показват нарастване на възнагражденията при услугите и строителството

Разходите за труд на работодателите се увеличават с 5.4%

Снимка: че

772 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През първото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за труд нарастват с 4.9% на годишна база. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват още, че в индустрията е регистрирано намаление с 0.4% при възнагражденията за един отработен час от наетите служители, докато при услугите и в строителството увеличението е съответно с 3.5 и 9.4% спрямо първото тримесечие на 2020 г.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 25.4%, „Държавно управление“ - със 17.8%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.4%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9.8%, „Операции с недвижими имоти“ - с 4%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2.4%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо първото тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 5.4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 26.1% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ до -9.2% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

 

За да се изчисли Индексът на разходите за труд се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, които включват разходите за сметка на работодателя за обезщетения по КТ, ЗДС и КСО, както социални и здравни осигуровки и данък върху социалните разходи.

Подкрепи Economic.bg