Разходите за труд в България растат по време на коронакризата

Най-голям ръст има при секторите на недвижимите имоти и образованието

Разходите за труд в България растат по време на коронакризата

Снимка: Красимир Свраков

Разходите на българските работодатели за персонал се увеличават по време на коронакризата, която завладя света през последните няколко месеца. Предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на миналата година.

Най-голямо е увеличението в секторите „Операции с недвижими имоти“ - с 23.3%, „Образование“ - с 18.5%, което се дължи на ръста на заплатите на учителите и „Добивна промишленост“ - с 13.8%.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час, които включват начислените средства за работна заплата и социалните разходи и надбавки, също се увеличават с 9.7%.

Другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 10.9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.1% за „Операции с недвижими имоти“ до 3.4% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

През периода април, май и юни България вече беше силно засегната от коронавируса и някои сектори бяха блокирани, а стотици хиляди работни места съкратени.

Коментари: 0