Регулациите са основното препятствие пред блокчейн технологията

bitcoin няма да се превърне в единна валута, смята Маркус Йенсен

Маркус Йенсен, Мениджър „Дигитализация и трансформация“ в PwC:

Регулациите са основното препятствие пред блокчейн технологията

Снимка: PwC

728 ~ 4 мин. четене
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Маркус Йенсен е старши мениджър „Дигитализация и трансформация“ в PwC, а Economic.bg разговаря с него за настоящето и бъдещето пред блокчейн технологията, както и пред това на bitcoin и криптовалутите. 

– Дигиталните валути са само пример за възможностите на блокчейн. В кои други области иновацията може да намери успешно приложение или да се окаже революционна за бъдещето му?

– Блокчейн технологията може да бъде приложена във всички случаи на взаимодействие между различни страни, които по презумпция си нямат доверие. Използването на блокчейн мрежата дава пълноценен и прозрачен поглед върху операциите – както върху случващите се в момента, така и върху вече минали такива. Тези ѝ характеристики може да се отнесат към всички бизнес сектори, в които се извършва цифров обмен на стоки и услуги. В момента се наблюдава в сектора на финансовите услуги, но също в търговията на дребно и дори в музикалната индустрия, където дигиталните копия доведоха до своеобразно разрушаване на бизнеса. Много играчи в Европа и света използват блокчейн и за проследяване на храната – от земеделската земя до влизането ѝ в хладилника, като целта е да се осигури качество и сигурност на предлаганите продукти. 

– Кога очаквате блокчейн да започне да оказва наистина значимо въздействие върху бизнес процесите и обществото? Какво може да възпрепятства това развитие?

– Блокчейн вече влияе върху бизнес процесите в някои области като енергийния сектор, финансовите услуги и логистиката, където някои компании дори са създали консорциуми за сътрудничество. Основното препятствие в бъдеще, а и в момента, настъпва, когато технологията започне да се използва по-широко и законодателите и регулаторите не могат да смогнат на социалните въздействия, които тя придобива.

Подобно е на случващото се с роботите, които изземат ръчния труд и дори започват да правят автоматизирани решения като това да управляват коли. Що се отнася до блокчейн, в технологията също има имплементиран алгоритъм, който не се контролира от човек, и в много области това се оказва проблем спрямо сегашното законодателство. Затова един от основните въпроси, които трябва да се решат, е този за отговорността – както е и при изкуствения интелект и роботизираната автоматизация на процесите. 

– Твърди се, че технологията има потенциала да промени изцяло начина, по който се прави бизнес. Какви са предимствата и недостатъците на това за икономиката и обществото?

– Ползите са свързани с по-голямата прозрачност, по-доброто сътрудничество и по-стриктния контрол. Недостатъците зависят от гледната точка. За някои ръководители горните три неща могат да са заплаха в техния конкретен бизнес казус. Такъв е случаят с много от цифровите технологии, които се оказаха напълно различни от стила ни на работа през последните десетилетия. Промяната вече се случва, въпросът е дали я контролираме, или ще бъдем застигнати и променени самите ние от обстоятелствата. 

– Крие ли еуфорията по блокчейн подводни камъни за бъдещото приложение на технологията? Къде можем да ги търсим и как да ги избегнем?

– Да, тя скрива истинската природа на ефектите, които блокчейн технологията ще има. В бизнеса нещата често се свеждат до наличието на технологии за повишаване на производителността или ускоряване на процесите, така че да се намалят разходите. Първо, блокчейн няма да спести пари, защото използва ресурси от различни области, а не съществуващи технологии. Второ, бизнес въздействието е много по-голямо от техническото. Идеята за изключването на третата страна (консолидираща извършването на транзакции) означава промяна на бизнес модела – например при продажбата на онлайн билети или търгуването с енергия. От друга страна обаче, ще бъдат създадени нови бизнеси като такива, занимаващи се със сигурно съхранение на цифрови ключове за криптиране на портфейли например.

– Криптовалутите са най-яркият пример за използването на блокчейн технологията. Според вас има ли bitcoin шанса да се превърне в единна валута за целия свят? Какви биха били негативните проявления от това?

– Всъщност съществуват и по-добри, но по-малко известни примери за приложението ѝ. Такъв е електронната идентичност в Естония. Но на въпроса дали bitcoin може да се превърне в единна валута, аз не вярвам, че това ще се случи. Естеството на технологията е да насърчи индивидуализацията, а това е в контраст с идеята за обща за всички валута. Освен това примерите за употреба са толкова разнообразни, че няма да има смисъл. 

По-вероятният сценарий е популярните и най-често използваните валути да станат оперативно съвместими с платформите, така че потребителите да могат да прехвърлят стойност при различни случаи на употреба. Платформата Ripple например е една от най-зрелите технологии, които се насочват към оперативна съвместимост в системата на финансите. 

– Критиците определят бума на криптовалутите като балон. Такъв ли е той според Вас и ако да, с какво прилича и се различава от dot-com балона през 90-те? 

– Виждам прилики в природата на двата бума. Но тъй като тук обемът на преките инвестиции в криптовалути в момента е много по-нисък, отколкото в края на 90-те години, може да се очаква надуване на балона през следващите години. Сегашното забавяне на растежа, особено по отношение на bitcoin, се дължи на технически проблеми, които водят до по-бавни транзакции и липса на обществено доверие. Това пречи на натрупването на повече потребители от не толкова високотехнологичните социални групи. 

– Може ли евентуалното му спукване да повлияе негативно на внедряването на блокчейн технологията в други области?

– Ще бъде същото като при dot-com балона, при който в крайна сметка оцеляха технологията и новите концепции за сътрудничество и бизнес. Компании със солидни бизнес модели като Google в САЩ или United Internet в Германия имаха някои лоши години, но като цяло показаха стабилност. И сега е така. Има фирми – от големи корпорации до гъвкави стартъпи, които имат устойчиви бизнес модели на базата на блокчейн технологията, които ще докажат, че са солидни дори при наличието на криптокриза в близо бъдеще. 
Подкрепи Economic.bg