София вече има свой шрифт и изисквания за визията на градската среда

С наредба са уредени ясни правила за всеки етап на проектирането, изграждането и оборудването на градските пространства и сградите

София вече има свой шрифт и изисквания за визията на градската среда

Снимка: Красимир Свраков

София вече има своя Наредба за градската среда, която беше приета от Столичния общински съвет (СОС) днес. Тя се приема близо година, след като започнаха обществените обсъждания по проекта. В нея са записани ясни правила за всеки етап на планирането, проектирането, изграждането и оборудването на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в София.

Съгласно промените столицата се разделя на шест зони, всяка от които със своите специфики.

С наредбата се уреждат стандарти за изисквания за визията на сградите в центъра, шрифт на табелите, градското обзавеждане и др. В т.ч. влизат и настилки, пейки, колчета, фасади, шрифтове на табели и др., а целта е градът да бъде по-приятно и хармонично място.

Наредбата обособява зони в София, които ще бъдат със специфичен режим на регламентиране на градските пространства и елементите в тях, съобразявайки се с конкретното местонахождение, предназначение, културни и исторически дадености, архитектурното наследство и други особености. За определянето на зоните са направени изследвания на характера на застрояването, предвижданията на ОУП на Столичната община, функционирането на града по градоустройствени единици, връзката на сградите.

С новите нормативни изисквания ще трябва да се съобразяват изпълнителите на реконструкции, пристрояване и надстрояване, основни ремонти на сгради и съоръжения, улици и площади.

С наредбата се приемат стандартите за шрифта на София, информационните табели, туристическата навигация, и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 от Централната градска част на София в обхват: ул. "Граф Игнатиев" - между ул. "Алабин" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Солунска" в участъка между бул. "Витоша" и пл. "Славейков", пл. "Дж. Гарибалди" и пл. "Славейков", ул. "6-ти септември" в участъка между ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Цар Освободител", ул. "Цар Шишман" в участъка между ул. "Граф Игнатиев" и пл. "Народно събрание", и ул. "Ген. Паренсов" в участъка между ул. "6-ти септември" и ул. "Цар Шишман".

Предстои разписването и гласуването на още стандарти, които ще се прилагат за фасадите, осветлението, градското обзавеждане, спирките и т.н. Санкциите, предвидени за нарушения на наредбата, са глоби от 200 до 500 лв. за физическите лица и от 500 до 2000 лв. - за юридическите, посочват от СОС.

Коментари: 0