Средният осигурителен доход през март е 764 лв.

Средномесечният за страната е 737 лв.

Средният осигурителен доход през март е 764 лв.

Националният осигурителен институт (НОИ) съобщи, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2016 г. е 764,07 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2015 г. до 31.03.2016 г. е 737,08 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Коментари: 0