Стимулите за реализация в България се отлагат за догодина

Средства от тях ще бъдат пренасочени към борбата с безработица у нас

Стимулите за реализация в България се отлагат за догодина

Снимка: Unsplash

552 ~ 1 мин. четене

Заради пандемията и скока на безработицата у нас възможност за кандидатстване по проекта „Национална EURES мрежа“, финансиран от ОП Развитие на човешките ресурси, с който се осигурява финансова подкрепа за работа в България, ще бъде дадена през 2021 г. вместо още тази година.

Програмата предвиждаше от април хора, завършили образование в чужбина, да се реализират у нас, като при наличие на подписан трудов договор с работодател в България и при условие, че през последните шест месеца да са живели в друга държава, да им бъде осигурена финансова помощ с таван от 1200 лв. В пакетът влиза възможност за покриване на разходите за наем при липса на собствено жилище за период от 1 година.

Програмата предвиждаше още, ако семейството не е успяло да запише детето си в ясла или детска градина, да има възможност да ползва услугите на детегледачка, наета от Бюрото по труда, за срок от 4 месеца.

Според условията на проекта адаптацията на членове от семейството, които не са с българско гражданство, трябва да се подкрепя с езикови курсове по български език. Програмата дава възможност и за допълнителна квалификация и преквалификация на желаещите да се реализират в България.

Като част от стимулите за реализация у нас бе и половин минимална работна заплата в рамките на една година, ако решеният на реализация у нас започне работа в населено място, където доходите са по-ниски от средните за страната.

Подкрепи Economic.bg