Тайните на парите за хора извън финансите

Книгата \"Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри\" на Петър Петров ще ви помогне да се ориентирате в света на цифрите

Тайните на парите за хора извън финансите
5220 ~ 3 мин. четене

Днес новините изобилстват от примери за това до какво може да доведе липсата на минимални познания по счетоводство и финанси – кредитиране в швейцарски франкове при доходи в левове, договаряне на нереално високи преференциални лихви и др. За всички, които не желаят да бъдат част от тези новини, книгата "Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри" на Петър Петров ще бъде учебното помагало, което съчетава хармонично необходимия минимум от теория на счетоводството и финансите със задължителния практикум за лесно усвояване на такива знания и неусетното им превръщане в умения.

Книгата "Счетоводство и финанси за нефинансови мени­джъри" предоставя лесен начин за разбиране на иначе сложната материя, свързана със счетоводството и финансите – до минималното ниво, което е необходимо на всеки нефинансов мениджър. Тя може да бъде полезна и за изучаващите финанси, финансово и управленско счетовод­ство, които срещат практически трудности в разбирането на тази материя. Книгата е структурирана в седем глави, представени под формата на уроци, запознаващи читателите с основните аспекти на активите, пасивите, приходите и разходите – както по отношение на тяхната същност и счетоводно отчитане, така и по отношение на икономическата и финансовата трактовка на свързаните с тях показатели. 


Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“ и „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора“ (на CD), както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетовод­ството и кредитния анализ. Има научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.

След защитата на магистърска степен по икономика в Икономическия университет във Варна, през 1992 г. той започва самостоятелна консултантска дейност. Специализирал е финансов и кредитен анализ по програми на Manchester Business School и Institute for Finansial Services London. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2004 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации.

„Книгата е заразителен пример за българските експерти в областта на финансите и счетоводството, за които периодът от последния четвърт век премина без ясни разделителни в материята свързана с „парите" в една фирма. В книгата си Петър Петров – един от „войните на този фронт", демонстрира както рутината в работата на експерта, така и поглед над решенията-клишета. Това я прави както достъпна за студентите, ученици и курсисти по икономика и мениджмънт, така и добър инструмент за бързи и „умни" решения от практикуващите собственици и мениджъри на фирми."

Проф. д-р Милен Балтов, Зам.-ректор на Бургаски свободен университет

„Книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри" може да бъде образец за учебно помагало, което
съчетава хармонично необходимия минимум от теория на счетоводството и финансите със задължителния практикум за лесно усвояване на такива знания и неусетното им превръщане в умения. Четенето на този самоучителен труд създава осезателно усещане, подобно на това, което изпитва всеки любител на природата, вървейки в непозната местност. Надеждният и опитен водач му осигурява комфорта да изпита удоволствие от самото пътуване, а не само от успешното пристигане в крайната точка, дори тя да е единствена цел. При това авторът е избрал да ни преведе през краткия път, а не по заобиколния, който е и по-труден, а на места дори отчайващ, в резултат на което някои от пътниците се загубват и не успяват да достигнат крайната дестинация."

д.е.с. Слав Танев, регистриран одитор, преподавател по финансово счетоводство в катедра „Счетоводна отчетност" на Икономически Университет - Варна

Подкрепи Economic.bg