Търговците на ток искат спешни мерки в сектора заради COVID-19

Според АСЕП ще се стигне до сериозни сътресения на свободния пазар на ток

Търговците на ток искат спешни мерки в сектора заради COVID-19
1332 ~ 2 мин. четене
Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) настоява за спешни мерки в сектор електроенергия заради извънредната ситуация в страната и разрастващото се разпространение на Covid-19. В официална позиция от асоциацията заявяват, че секторът не е изолиран от проблемите влседствие на кризата и очакват "адекватно поведение от управляващите сектора". 

Те настояват за спешни мерки, които да минимизират негативните ефекти и да гарантират сигурността и непрекъсваемостта на доставките на електроенергия в България.

АСЕП наблюдава сериозни рискове във връзка с драстичното намаляване на потреблението на свободен пазар (по оценка към 20.03.2020 г. около 30%), което отчасти ще се компенсира през допълнителни количества за регулирания сегмент поради прекратяване на стопанската дейност на обекти, което се снадяват от свободен пазар. В позицията се добавя, че заради ситуацията се нарушава платежоспособността на клиенти и се очакват нарушения във финансовата ликвидност на търговците. Ще се стигне и до невъзможност да се реализира закупената вече електроенергия по двустранни договори и впоследствие генериране на високи разходи за балансиране поради извънреден ръст на излишъци към ЕСО ЕАД.
 
Асоциация свободен енергиен пазар и в унисон с декларираната загриженост на управляващите сектор електроенергетика, предлага предприемането на спешни мерки в посока:


  • Въвеждане на служебни цени за недостиг и излишък при балансирането, които да се прилагат от ЕСО ЕАД за периода на действие на извънредните обстоятелства. В противен случай, запазването на настоящата формула за изчисляване ще генерира непосилни разходи за търговците и потребителите; Същото може да бъде част от пакет мерки на ниво правителство и парламент относно извънредното положение, за да не се третира като неправомерна държавна помощ;
  • Възможност за предоговаряне (лихви, плащания, доставени количества) на сключените вече двустранни договори на БНЕБ ЕАД с производители (основно с АЕЦ Козлодуй ЕАД). Разсрочване на плащания от страна на търговците ще гарантира възможността им да покриват задълженията си без да изпаднат в ликвидна криза. Необходимо е и предоговаряне на графиците за доставка на електроенергия – намаляването им за периода на извънредна обстановка, като неполучената енергия да се реализира в по-късен етап, след отпадане на непреодолимата сила за изпълнение на текущите договори. Освобождаването на тези количества от свободен пазар, ще покрие необходимите количества електроенергия към Обществения доставчик за покриване на увеличените нужди на крайните снабдители;
  • Временно премахване на лихвите по просрочени плащания за Задължение към обществото към ФСЕС, акциз и мрежови такси, тъй като те се дължат от крайните клиенти, а търговците са само посредник в отношенията и няма как да ги покрият със собствени финансови ресурси при масово забавяне на плащания от клиенти. 

АСЕП предлага провеждането в най-кратки срокове на среща между членовете на Сдружението, Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй ЕАД и останалите отговорни секторни институции. "Считаме, че единствено активния и конструктивен диалог ще помогне да се вземат най-ефективните мерки за преодоляване на икономическите последствия в сектор електроенергетика в настоящата кризисна ситуация", пишат още в позицията си от асоциацията. 

Тя е изпратена до енергийния министър Теменужка Петкова, председателят на ресорната комисия Валентин Николов, председателят на КЕВР Иван Иванов и до ръководителите на държавните електроенергийния дружества. 
 
Коментари: 0