Темпът на нарастване на заплатите намалява двойно

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е нараснал до 6.3% от 5.2% през четвъртото тримесечие на миналата година

Темпът на нарастване на заплатите намалява двойно

Снимка: Красимир Свраков

2480 ~ 1 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е нараснал до 6.3% от 5.2% през четвъртото тримесечие на миналата година и с 1.7% спрямо първите три месеца на 2020 г. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват още, че броят на безработните достига 204 хиляди за периода януари-март, от които 114 хил. души (55.9%) са мъже и 90 хиляди (44.1%) - жени. Коефициентът на безработица съответно е 6.6% за мъжете и 6% за жените.  

Според данните на НСИ общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.03 милиона, от които 1.626 милиона мъже и 1.402 милиона жени. Коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. темпът на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица намалява двойно, отчитайки нарастване от 4.9 процентни пункта, за разлика от 10.3 пр. пункта през първите три месеца на 2020 г.

В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството има увеличение - съответно с 3.5% и 9.4%.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 25% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март 2021 г. средната работна заплата е 1500 лв. и нараства с 4.2% в сравнение с предходния месец и с 13.6% спрямо март 2020 г.

Подкрепи Economic.bg