ТЕЦ „Варна” няма да може да продава скъпия си ток на регулиран пазар

Депутатите дадоха правомощия на КЕВР да се разпорежда по сделки за продажбата на ЕРП-та

ТЕЦ „Варна” няма да може да продава скъпия си ток на регулиран пазар
Управляващата коалиция в Народното събрание прие ключова поправка в Закона за енергетиката, според която КЕВР вече няма да включва в регулирания пазар производители на електрическа енергия, чиято цена надхвърля с над 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. 
Промяната стана известна като "поправката Добрев", след като депутатът от ГЕРБ Делян Добрев я предложи в Енергийната комисия в последния момент. 
Целта ѝ е да блокира възможността ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Бобов дол” и ТЕЦ „Марица 3” да се включат в енергийния микс при два и три пъти по-високи цени от пазарните.
Поправката няма да засяга вече присъединените ВЕИ мощности и когенерациите, които имат сключени дългосрочни договори с общественият доставчик.

Сред другите важни промени, които днес депутатите одобриха окончателно на второ четене в Народното събрание, е възможността Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да разрешава или не сделки с акции на електроразпределителните дружества, представляващи повече от 20% от капитала на лицензираното в България дружество. Собственикът на лицензианта ще трябва да уведомява предварително Регулатора, ако има намерение да се разделя, отделя, слива или да се разпорежда по друг начин с акции на лицензираното в България дружество, надхвърлящи 20% от капитала.

Също така се дава възможност регулаторът да отнеме лиценза на компания, която наруши тази разпоредба.

Друга съществена промяна в Закона за енергетиката е излизането на свободния пазар на всички ВЕИ производители, топлофикации и заводските централи с мощност 4 MW и над 4 MW. За целта те ще получават премии, които да компенсират разликата между пазарната цена и тази, определена в дългосрочните им договори. 
Коментари: 0