Турци и китайци искат Летище Пловдив

Оферти за концесиониране се приемат до края на деня

Турци и китайци искат Летище Пловдив

Интерес към процедурата за концесия на летище Пловдив имат 4 компании, сред които инвеститори от Турция и Китай, съобщава "Стандарт". Крайният срок за подаване на оферти изтича в 17 часа днес, а отварянето им ще бъде утре.

От турска страна интерес са проявили големият летищен оператор TAV Airports и "Кьошдере груп" на турския ексдепутат Ибрахим Кьошдере. Освен най-големите летища в Турция TAV Airports оперира и аерогарите на Загреб, Рига, Скопие, Охрид, Тбилиси, Батуми, както и две летища в Тунис и едно в Саудитска Арабия.

Неотдавна сериозен интерес към концесията на летище Пловдив обяви най-голямата строителна компания в Китай "Чайна канстръкшън". Китайците заявили, че искат да построят модерен карго терминал на аеропорта като основен логистичен център в Югоизточна Европа.

Летище Пловдив се намира на стратегическо място - в центъра на Тракия и на Балканите, близо до магистралите "Тракия" и "Марица". То обслужва бъдещата културна столица на Европа, големите зимни курорти в Родопите, а печели и като резервно на летище София.

Летище Пловдив разполага с обновен пътнически терминал, полоса за излитане и кацане с дължина 2500 м и терен от 2 376,5 дка.

В действащия до 2033 г. Генерален план на летище Пловдив е предвидено изграждане на карго терминал, втори пътнически терминал, нов склад за горива, както и удължаване на пистата с 400 м в източна посока - до 2900 метра.

Бъдещият концесионер трябва да изготвя периодични актуализации на Генералния план, а до 2033 г. да изработи и нов Генерален план.

През 35-те години на концесията концесионерът трябва задължително да инвестира не по-малко от 35,267 млн. евро без ДДС, 16,791 млн. от които - само през първите пет години.

Концесионерът ще дължи еднократно концесионно плащане в размер на 150 хил. лв. без ДДС, което трябва да плати до 30 дни след подписване на концесионния договор. Той ще плаща и годишно концесионно възнаграждение, чиято фиксирана част ще бъде не по-малко от 100 хил. лв. без ДДС годишно, а променливата му част ще бъде не по-малко от 5% от общия размер на нетните приходи от дейности за всяка година.

Изискванията към кандидатите са да имат над 1 млн. лв. основен капитал и балансова и/или пазарна стойност на дълготрайните материални активи не по малко от 20 млн. евро. Те трябва да имат опит над 5 години през последните 10 в опериране на международно летище с пътникопоток над 1 млн. пътници и/или товарооборот над 40 хил. тона годишно.

Всеки кандидат трябва да е внесъл банкова гаранции за участие в размер на 150 хил. лв.

Критериите за оценка на офертите са размер на годишно концесионно плащане (с относителна тежест 40%), инвестиционна програма (35%) и програма за развитие (с тежест 25 на сто).

Коментари: 0