УниКредит очаква безработицата да падне до най-ниското ниво от 1989 г. насам

Икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж след световната финансова криза

УниКредит очаква безработицата да падне до най-ниското ниво от 1989 г. насам
1928 ~ 3 мин. четене
Икономиката на България е на път да отчете през 2018 г. най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам. Очаква се реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база през тази година, подкрепен нарастването на доходите, увеличаването на задлъжнялостта в сектора на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища и усвояването на средства от ЕС. Това се казва в анализ на икономическия екип на УниКредит в последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3.9% на годишна база. В допълнение, увеличеното усвояване на средствата от ЕС в почти пълна степен ще компенсира очаквания спад на излишъка по текущата сметка, което ще спомогне за запазването на стабилен разширен основен баланс.

Нормата на безработица върви към исторически минимум

Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява, се посочва в анализа. Икономиката създаде 63 хил. работни места повече през първото тримесечие на 2018 г., спрямо година по-рано, които бяха почти равномерно разпределени между експортно-ориентираните сектори на преработващата промишленост, транспорта и изнесените бизнес услуги, от една страна, и ориентираните към вътрешното търсене, бързо растящи сектори на строителството и управлението на недвижими имоти.

Така нормата на безработица за първите три месеца на годината се свива до 5.7%, или едва около 190 хиляди безработни – стойности, които са много близки до историческия минимум, отчетен в края на 2008 г. „Очакваме през 2018 г. нормата на безработицата да достигне средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам. Не смятаме за възможно подобренията в нормата на безработицата да продължат със същите темпове, които наблюдавахме до момента във възходящия цикъл, тъй като причините за оставащата безработица са в голяма степен структурни, като например несъответствието между предлагани и търсени умения, както и сравнително ниската трудова мобилност“, се посочва в анализа на УниКредит.

Окуражаващо е, че значителна част от новите работни места, създадени от началото на годината представляват добре платени позиции в сектора на изнесените бизнес услуги, чиято значимост за икономиката продължава да нараства в продължение на тенденциите, зададени през последните години. Същевременно, средната месечна заплата нараства със 7.1% на годишна база през първото тримесечие, по-бавно от двуцифрените темпове на растеж отчетени през втората половина на 2017.

Инфлацията се стабилизира близо до 2% на годишна база от началото на годината

През април потребителската инфлация се забави до 2% годишно, след пик от 3% през ноември 2017 г. Очакванията на икономическия екип на УниКредит Булбанк са инфлацията да продължи своята постепенна възходяща тенденция, като достигне средна стойност от 2.7% през тази година. Този резултат ще бъде в съответствие с очакваното забавяне в увеличението на базисните цени през втората половина на годината, след като положителният ефект от еднократните фактори изпадне от базата, докато, от друга страна, някои цени на услуги се очаква да се повишат. Същевременно, по-голямата част от ускоряването на инфлацията през тази година се очаква да дойде като резултат от по-високите цени в енергетиката и по-конкретно, тези на суровия петрол.
Подкрепи Economic.bg