Университетите ще приемат повече медицински сестри и инженери

Намаляват се местата обаче в професионалните направления от областта на социалните, стопански и правни науки

Университетите ще приемат повече медицински сестри и инженери

Снимка: Красимир Свраков

2411 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Сто и осемнадесет медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши училища тази година. Това стана ясно от постановлението на Министерския съвет, с което днес беше утвърден приемът на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за следващата академична година. В становището на МС се казва, че предвид необходимостта от здравни специалисти държавата увеличава местата в регулираните професии от професионалните направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“, като бройките в тях ще са с 397 повече.

Освен това ще нарасне и приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече места ще има в общо 23 направления. Най-голям е процентът на повишение в направление „Общо инженерство“ - 37.2%.

„Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо миналата година. Те са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени кадри“, се казва в съобщението на МС.

Списъкът със специалностите се очаква да бъде публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

За поредна година обаче ще се наблюдава намаление на местата за прием в професионалните направления от областта на социалните, стопанските и правните науки.

Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 държавни висши училища. От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след средно образование. Местата срещу заплащане са 15 345, от които 9016 - след средно образование. За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанската академия“, информират от МС.

В съобщението се посочва още, че са определени и 2000 субсидирани места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина.

Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

Подкрепи Economic.bg