УНСС проведе кръгла маса за борбата с контрабандата на тютюневи изделия

Екип на университета е създал нов и уникален измерител за незаконната търговия на тютюневи изделия

УНСС проведе кръгла маса за борбата с контрабандата на тютюневи изделия

Снимка: УНСС

В периода 27-29 май 2019 г. в УНСС се проведе Кръгла маса и обучение за експерти на тема борбата с контрабандата и фалшификацията на тютюневи изделия. Участие в дискусиите взеха заместник-председателят на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Валентин Радев, председателят на Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата г-н Емил Димитров, заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, представители на Министерството на икономиката и Министерството на финансите, представители от НАП, Агенция „Митници“, ДАНС и ГДБОП.

На официалната церемония за откриването ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев и проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и Регионална сигурност“ приветстваха гостите от всички институции, като им благодариха за оказаната до момента подкрепа.

Събитието се осъществи в рамките на проект „Идентификация на риска от контрабанда и фалшификация (Анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“ с ръководител проф. Димитър Димитров. Целта му бе аудиторията да бъде запозната с резултатите от изследванията и възможностите за тяхното бъдещо прилагане. Основният принос, който екипът на проф. Димитров е разработил, е създаването на нов и уникален измерител за незаконната търговия на тютюневи изделия. Този измерител е получен чрез статистически модел, който се базира на анализ на публично достъпни данни и установени фактори, които пряко или косвено влияят на склонността към незаконна търговия. Интересното е, че този модел може да се прилага не само за измерване на склонността към незаконна търговия на тютюневи изделия, но и свързаните престъпления като търговия с оръжия, наркотици, пране на пари и др.

Ректорът на университета проф. Статев изрази увереност в академичния капацитет на експертите, които работят по проекта и подчерта, че резултатите от изследванията и предложенията, които предстои да бъдат финализирани скоро ще бъдат от огромна полза както за частния сектор, така и за институциите.
Г-н Валентин Радев сподели, че проблемът с контрабандата на тютюневи изделия е дълго време на вниманието на правителството, но това не е проблем само на една структура и в преодоляването му са ангажирани различни звена като ГДБОП, Агенция „Митници“ и други. Според него включването на хора от науката в процеса за преодоляване на негативите от контрабандата и фалшивото производство представлява сериозен напредък в разрешаването на проблемите в тази област.

Заместник-министърът на вътрешните работи Г-н Балабанов също отправи приветствия и подчерта, че България постига значителни успехи в борбата с контрабандата на цигари, макар този проблем да не е подчертано български, а международен.

Според председателят на Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата г-н Емил Димитров разработването на такъв проект е от огромна полза. Той дори посъветва академиците, че в бъдеще биха могли да насочат усилията си и към други области и проекти, например с фокус върху търговията с горива.

Втория ден на събитието бе посветен на провеждането на обучения за експерти от заинтересованите институции. До момента, в рамките на проекта са обучени над 1000 студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“, като има предложение темата да бъде включена и в редовните програми през следващите години. Освен студенти, УНСС ще обучава и професионалисти. На първото пилотно обучение беше представен и продукта от работата на академиците. Те са разработили три учебни материала, които се фокусират върху три направления – как се анализира нелегалната търговия, как се измерва нелегалната търговия и какви са правните аспекти на нелегалната търговия. Интересно е да се отбележи, че незаконната търговия представлява сериозна организирана престъпна дейност и в никакъв случай не е еднократен акт. За съжаление обаче в нашето законодателство това не се разглежда по този начин. Поради това, екипът на проф. Димитров е направил и подробен правен анализ, в който е идентифицирал 25 недостатъка на законодателството, като препоръки и предложения бяха представени на вниманието на институциите.
Коментари: 0