В бъдеще по-високите изисквания за биогорива ще повишат цените

Тези добавки не подпомагат политиката за по-чист въздух

В бъдеще по-високите изисквания за биогорива ще повишат цените
Автор: Александра Сотирова
През октомври парламентът прие промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, според които се въвежда по-високо процентно съдържание на био добавка в горивата. От 1 април 2019 г. горивото за дизелови двигатели трябва да съдържа биодизел минимум 6%, като минимум 1% от него да бъде биогориво от ново поколение „А” - отпадъци и остатъци от слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др. Как ще се отрази това на автомобилите и ще повиши ли цените на пазара попитахме Светослав Бенчев, експерт в Българска петролна и газова асоциация.

- Г-н Бенчев, готови ли са бензиностанциите са новото увеличение на изискванията за съдържание на биодизел и биоетанол в горивата?

- За нас няма да има никакъв проблем, ние смесваме от 2011 г., когато влезе първият Закон за енергията от възобновяеми източници. Новото поколение биодизел също го има в наличност, количествата не са особено големи, но ще се справим със сигурност.

По директива има два вида горива от ново поколение – единият е този тип биодизел, който в нашия случай ще се произвежда например от отпадно олио за готвене, отпадни мазнини и животински продукти. От този тип продукт купуваме от национален производител. Вторият тип биогорива се произвеждат от най-различни отпадъци от земеделска продукция – слама, черупки от орехи, от водорасли, но те са на много експериментално ниво и ги няма никъде, така че този най-нов тип биогорива няма да е скоро на пазара.

- Като цяло новите изисквания ще повишат ли цените на горивата у нас?

- Новото поколение биогорива, каквото и да е, то е почти двойно по-скъпо от това, което се влага в момента. Количествата, които са предложени за момента в настоящия закон са достатъчно минимални, за да не се усетят в крайната цена. Въпросът е, че от тук нататък вероятно това, което ни очаква, е повишаване на тези проценти, защото такава е политиката. За момента не се знае точно как ще се отразят, но в бъдеще по-високите изисквания със сигурност ще повлияят на цената. Очаква се нова европейска директива, в която вероятно ще има повишаване на изискванията, но все още не знаем с колко.

- От Shell алармираха, че биоетанолът в бензина увеличава корозията на двигателите и може да е вреден за старите автомобили. Автопаркът в България е много остарял, как ще се отрази това на колите, според вас?

- По принцип биоетанолът се отразява по-зле, отколкото биодизелът, при който проблемите са предимно през зимния период. Биоетанолът, както казаха и колегите от Shell, има корозивен ефект върху двигателите и за по-старите коли автомобилните производители препоръчват да не се карат с по-високо съдържание на биокомпоненети и специално биоетанол, тъй като просто двигателите не са пригодени за такава употреба. Тези коли са създадени още преди биогоривата да бъдат част от политиката на ЕС.

- Как се контролира съдържанието биодобавки в горивата?

- Контролът се извършва от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Когато се взимат проби за качеството на горивата, се следи и показателят наличие на биогорива. Санкциите за неналичие са по-високи, отколкото тези при параметрите за качеството на горивата. При несъответствие в процента биокомпонент глобата е 50 хил. лв., тоест петкратно по-висока, отколкото тази за един компонент, който наистина е съществен за качеството на горивото.

- Тези по-високи изисквания за биодобавки помагат ли за поддържането на чистотата на въздуха?

- Това не подпомага политиката за по-чист въздух в големите градове, защото биогоривото е с по-ниска калоричност, то те кара да зареждаш повече гориво. Това, заради което се слага всъщност, е, за да се намалят емисиите парникови газове, защото новите директиви за производство на биогорива в ЕС изрично казват, че производството им трябва да намалява емисиите парникови газове и имат важна роля в политиката за борба с промените на климата, но по никакъв начин няма да помогне в борбата с високите нива на фини прахови частици.
Коментари: 0