Пет общини в Русенско изграждат анаеробна инсталация за биоотпадъци

Стойността на проекта е близо 35 млн. лв., а изграждането на инсталацията ще продължи 50 месеца

Пет общини в Русенско изграждат анаеробна инсталация за биоотпадъци

Снимката е илюстративна

1548 ~ 1 мин. четене
Автор: Ирина Илиева
Нова анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци ще бъде изградена на територията на на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) в Русе. Проектът, на обща стойност 35 млн. лв. и съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., ще се изпълнява в сътрудничество между общините Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан.

Основната цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация, както и осигуряване на разделното събиране на биоразградими отпадъци от горе посочените общини, членове на РСУО-Русе. По този начин трябва да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване количеството депонирани отпадъци.

Очакваният резултат от изпълнението на мерките и дейностите е осигуряването на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 17 845 т/годишно и намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч на биоразградимите към 2023 г., с 52%.

Завършването на инсталацията трябва да стане в рамките на 50 месеца.


Подкрепи Economic.bg