Възобновяемата енергия ще има основен дял по света до 2040 г.

Търсенето на петрол няма да започне да намалява, показва анализ на BP

Възобновяемата енергия ще има основен дял по света до 2040 г.

Снимка: Pixabay

Възобновяемите енергийни източници ще бъдат с най-голям дял в енергийния микс на света в рамките на следващите две десетилетия. За този период те ще се развият по-бързо от всички други източници в историята. Това показва последният анализ на британската енергийна компания British Petroleum (BP), цитиран от The Guardian.

В него е посочено, че вятърните, слънчевите и други възобновяеми източници ще съставляват около 30% от световните доставки на електроенергия до 2040 г. В региони като Европа числото ще достигне 50%. Скоростта на растеж е без аналог, твърдят от компанията в прогнозния си доклад.

Докато петролът се нуждаеше от почти 45 години, за да достигне 10% дял като енергиен източник, а на газът това му отне повече от 50 години, то възобновяемите енергийни източници се очаква да направят това в рамките на 25 години. В случай че светът започне по-бързо да преминава към нисковъглеродна икономика, този период се свежда само до 15 години.

Компанията заяви, че очаква ръстът на възобновяемите енергийни източници да бъде обусловен от правителствените политики, технологичните промени и намаляващите разходи за вятърна и слънчева енергия.

Очаква се възобновяемите енергийни източници да нарастват със 7.1% всяка година през следващите две десетилетия, като евентуално ще изместят въглищата като най-големия източник на енергия в света до 2040 г.

Но компанията, както и в предишните издания на доклада си, не вижда тренд търсенето на петрол да започне да намалява. Очаква се световното търсене на нефт и газ към 2040 г. да бъде 80-130 млн. барела на ден, в сравнение с около 100 млн. барела дневно днес.
Коментари: 0