Вдигат таксите за регистрационни номера по избор

Таксата за 4 еднакви цифри се увеличава от 1000 на 1500 лв.

Вдигат таксите за регистрационни номера по избор

Снимка: Economic.bg

2321 ~ 2 мин. четене

Кабинетът прие промени в таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поради големия интерес към регистрационни номера по избор и техният ограничен размер, правителството взе решение да увеличи таксите за право на ползване на такива табели.

След приетите промени в Тарифа №4 табела с регистрационен номер с четири еднакви цифри ще струва 1500 лв., вместо досегашните 1000 лв. За регистрационни номера с комбинация от цифри „аа-вв“, „ав-ва“ и „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание ще се плаща по 300 лв., вместо досегашните 30 лв. и 50 лв.

Променят се и такси, събирани по Закона за движение по пътищата. Въвеждат се единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства, за промяна в регистрацията със смяна на табели и за възстановяване на прекратена регистрация. Утвърдена е и единна такса за промяна на регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер.

Според сега действащия ред се заплащат отделни такси за заявление за регистрация, за идентификация и проверка на техническата изправност, за издаване на свидетелство за регистрация, монтаж на табели и т.н. Въвеждането на единна такса за различните видове услуги по регистрация на ППС ще облекчи гражданите и ще стимулира заплащането на услугите чрез ПОС-терминални устройства, с които са оборудвани всички пунктове за регистрация в звената „Пътна полиция“ при СДВР и областните дирекции на МВР в страната.

В Тарифа №4 се създава и изрична разпоредба, с която се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи.

Коментари: 0