ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия“

Водата само минава през централите, коментират от бранша

ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия“

Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток. Това твърдят от Асоциация "Хидроенергия" в позиция, изпратена днес по повод обвиненията към производителите на енергия от ВЕЦ.

Припомняме, че ескалацията на водната криза в Перник доведе до това държавата да търси източниците на проблема във всички посоки. Затова и само преди дни премиерът Бойко Борисов намеси и ВЕЦ-овете, искайки всички, които използват питейна вода, да бъдат проверени. Очаква се до следващата седмица да бъде изготвен график за работата на всички ВЕЦ-ове.

От бранша обаче опровергават твърденията, че имат нещо общо със случващото се в Перник. „Твърденията, че водноелектрическите централи носят отговорност за намалените водни количества, породени от спецификите и промените в хидрологията, показват липса на компетентност и непознаване на механизмите и процесите, съпътстващи производство на електроенергия от вода“, се казва в съобщението.

От бранша добавят, че работата на хидроелектрическите централи, които обработват язовирни води, през 2019 г. се осъществявала в режим на силно намалени водни количества и при спазване на месечни графици за използване на воден ресурс, изготвяни от Министерството на околната среда и водите. Това е и причината десетки централи на практика да не работят или обработват единствено количества за осигуряване на минималния екологичен отток от язовирите, добавят от бранша.

„През изминалата 2019 г. ВЕЦ работят в условия на силно намален воден приток в сравнение със средните исторически стойности за страната, а отчетеното производството е с над 30% по-ниско от средните стойности за периода 2004 – 2019 г. Това сочи анализ на секторните данни за обемите на производство през последните 15 години. Официалните данни от хидрометеорологичния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология показват, че общият обем на речния отток в страната за последното тримесечие на 2019 г. е с 31% по-малък от стойностите за 2018 г., а средномесечните водни стоежи са под месечните норми и са със стойности по-ниски спрямо предходната година“, пише в позицията.

От асоциацията Хидроенергия призовава да бъде представен коректно процеса на производство на енергия от ВЕЦ и обясняват, че в хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. „След преработване на съответните количества, водата се връща в руслото на реката, без да има изменение в количествения състав. В този смисъл ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната, а напротив – те често са част от по-широка инфраструктура за задоволяване на обществените приоритети“, коментират от сектора.

Производителите на енергия от ВЕЦ обясняват, че в страната ни се прилага концепция за интегрираното управление на водните ресурси, която се изразява в следния приоритетен ред на водоползване: за питейно-битови нужди, за лечение и профилактика – само за минерални води, за земеделски цели, за други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика. Според тях това доказва, че производството на енергия от вода е с най-нисък приоритет и ВЕЦ работят едва след като са задоволени обществените потребности.

Коментари: 0