Видеонаблюдение пази прелезите

Най-безопасното пресичане е чрез подлези и надлези, казва Инж. Неделчо Спасов, ръководител Инспекция „Безопасност на превозите“ в НКЖИ

Видеонаблюдение пази прелезите
256 ~ 2 мин. четене

Инж. Спасов, участвахте в открит урок на тема „Безопасно преминаване през железопътните прелези“ пред ученици от 7-мо СОУ. Предвид на честите инциденти по жп прелезите, как се осъществява най-безопасно тяхното пресичане?   

Най-безопасните пресичания на железопътни прелези са с помощта на подлези и надлези. Всички скоростни трасета, които се правят за скорост от 160 км/ч, е предвидено изграждане на две нива, защото енергията на ударите при такива скорости са много големи. Поради тази причина се предприемат по-скъпи строителства и се правят надлези и подлези. Така че всички новоизградени трасета са на две нива.

Какви мерки предприема ДП НКЖИ за да сведе до минимум подобни инциденти?

Като компания, за която безопасността на пътниците и превозите е основен приоритет, НКЖИ полага ежедневни усилия да намали броя на инцидентите на железопътните прелезите в страната, като интензивно подменя прелезни устройства и настилки. Водени от стремежа си да намалим фаталните случаи, сме извели като един от основните си инвестиционни приоритети модернизирането на прелезите с всички необходими съвременни технически средства.

Политиката на компанията е да съоръжава прелезите с автоматични сигнализации или с автоматични прелезни бариери, с цел да премахваме ръчно задвижваните бариери, като по този начин намаляваме влиянието на човешкия фактор. С внедряването на тази съвременна апаратура, управлението става автоматизирано с високо ниво на надеждност; повишава се нивото на безопасността на движение, намаляват се експлоатационните разходи.

Пресъоръжаването на прелезите е и една от мерките, които НКЖИ предприема в съответствие с европейските изисквания.

Работите и по внедряване на видеонаблюдение по прелезите. Откога се извършва и какъв е ефектът от него?

С цел намаляване на пътнотранспортните произшествия, на най-натоварените железопътни прелези в страната НКЖИ залага и в изграждане на постоянно видеонаблюдение на интензивните и проблемни прелези.

През изтеклата 2013 г. с такава апаратура бяха оборудвани 19 броя прелези, оборудвани с автоматични прелезни устройства (АПУ). Заложили сме и през настоящата година да инсталираме видеонаблюдение на още 10 прелеза.

С увеличаване на броя на прелезите с видеонабюдение се надяваме инцидентите да намалеят.

Прелези с такава съоръженост, каквито има в България, има и в цяла Европа. Но пак повтарям, че нашата страна е на едно от първите места по съоръженост на железопътните прелези, а пък сме и на първо место по брой загинали и ранени. 

Подкрепи Economic.bg