Въпреки кризата НАП събира повече от бизнеса и хората

Забелязва се обаче забавяне на темпа, с който приходната агенция събира данъците и таксите

Въпреки кризата НАП събира повече от бизнеса и хората

Снимка: Economic.bg/Архив

2897 ~ 2 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

Въпреки нестихващата коронакриза, започнала през пролетта на 2020 г., затворените бизнеси, освободените служители и по-малкия оборот, Националната агенция за приходите е събрала повече пари от данъци и осигуровки през миналата година спрямо 2019-та. Днес приходната агенция съобщи, че постъпленията за изминалите 12 месеца са близо 25 млрд. лв., което е с над 700 млн. лв. спрямо планираното и с над 1.1 млрд. лв. повече от предходната година.

Бюджет 2020

Нарастването на постъпленията с 5% на годишна база се случва дори при намаляването на ДДС ставката от 20 на 9% за определени сектори тази година. Първо сред привилегированите бяха заведенията за хранене, но очаквано последва вълна от подобни искания от други сектори и правителството склони на някои -  фитнес залите, детските храни и лекарства, кетърингът, книгите.

Разбивката на НАП показва, че данъчните приходи възлизат на 14 млрд. лв. От тях около 2.6 млрд. лв. са платени от бизнеса под формата на корпоративни данъци, а 3.7 млрд. лв. – за данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7.6 млрд. лв.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10.6 млрд. лв., като от тях 6.3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване. Около 1.5 млрд. лв. са за допълнително задължително пенсионно осигуряване, а 2.7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски.

На пръв поглед отлично, но не съвсем

Справка на Economic.bg показва, че въпреки ръста в приходите през 2020 г., темпът на увеличаването на постъпленията към НАП е по-слаб в сравнение с 2019 г. Тогава спрямо 2018 г. постъпленията за цялата година са били с близо 3 млрд. лв. повече (до 23.9 млрд. лв.).

Данъчните приходи през 2020 г. се увеличават само с около 700 млн. лв., като спрямо 2019 г. постъпленията от корпоративни данъци, плащани от бизнеса, дори намаляват – с 200 млн. лв. Слабо се увеличават постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица - с едва 100 млн. лв. Според НАП постъпленията от ДДС през 2020 г. се увеличават с 800 млн. лв. спрямо година по-рано. И тук се забелязва забавяне на темпа, тъй като нарастването през 2019 спрямо 2018 г. беше с над 1 млрд. лв.

Постъпленията от осигурителни вноски пък растат само с 300 млн. лв., като здравноосигурителните вноски на гражданите намаляват със 100 млн. лв. за сметка на леко увеличение във вноските за държавното обществено осигуряване. Размерът на приходите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се променя.

Подкрепи Economic.bg