Южна България остава под вода

Язовири преливат, пътят между Стара Загора и Казанлък е затворен, активират се свлачища

Южна България остава под вода

Критична остава обстановката и в Елхово. Нивото на Тунджа продължава да се покачва. Тя преля в района на с.Ягода и затвори пътя Казанлък - Стара Загора. Стотици къщи, дворове и земеделски земи са наводнени в Пловдивско, Старозагорско и Ямболско. 

Заплашени от стихията са и селищата по поречието на Тунджа. Два от големите язовири на реката – „Копринка” и „Жребчево” се изпускат контролирано и това допълнително усложнява ситуацията. 

В град Съединение 130 къщи са наводнени. Четири язовира в района преливат. Река Потока, която минава през града, излезе от коритото си и заля част от индустриалната зона.

Изпомпването на водата от къщите ще започне едва след като се овладее ситуацията с реката. Засега няма пряка опасност за града и населението. Дъждът в региона вече спря и властите очакват обстановката в Пловдивско да се нормализира.

В Пещера е обявено частично бедствено положение заради свличане на част от пътя за курорта „Свети Константин".  Днес се очаква запълване на свободния обем на язовир „Кърджали" и при това положение ще започне контролирано изпускане на вода.

Коментари: 0