Държавите от ЕС задлъжняха с още €1.2 трлн. за година

България вече не е отличник и две страни членки са с по-малък дефицит през 2020 г.

Държавите от ЕС задлъжняха с още €1.2 трлн. за година

Снимка: Unsplash

Автор: Economic.bg

Правителственият дълг на държавите от Европейския съюз е скочил през пандемичната 2020 г. с 1.240 трлн. евро до общо 12.1 трлн. евро. Рязкото увеличение на дълга миналата година се дължи основно на държавите от еврозоната, които за 12 месеца са поели заеми за малко над 1 трлн. евро, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

България остава сред страните с най-ниско ниво на задлъжнялостта, измерена като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) – от 20.2% през 2019 г. на 25% през 2020 г. (от 24.212 млрд. лв. на 29.703 млрд. лв.).

Постигнатият дефицит през 2020 г., съотнесен към големината на икономиката, достига 3.4% (4 млрд. лв.). Статистиката показва още, че в Европейския съюз има и държави с по-скромен дефицит като Дания (1.1% от БВП) и Швеция (3.1% от БВП). Дългът и на двете страни обаче, съотнесен към големината на икономиката, е далеч по-голям от този на България – съответно от 33.3% на 42.2% от БВП за Дания и от 35% на 39.9% от БВП за Швеция.

Данните показват, че повечето европейски държави през 2020 г. са увеличили нивото на дълга си спрямо БВП с около 5 пр. пункта, каквато е и ситуацията в България.

Най-задлъжнелите страни в региона остават Гърция, която е поела нови задължения за 341 млрд. евро и дългът ѝ е нараснал до 205.6% от БВП, и Италия с дълг, равен на 155.8% от БВП или увеличаване с 21.2 процентни пункта спрямо 2019 г. Това е и най-задлъжнялата европейска страна в абсолютни измерения - 2.57 трлн. евро.

Германия друга от големите икономики, е увеличила дела на правителствения дълг с 10 пр. пункта до 69.8%, а Франция - с 18 пр. пункта до 115.7% от БВП.

В ЕС има правила да не се надхвърлят бюджетните дефицити, но те са замразени покрай пандемията и могат да останат такива и до 2023 г. Все пак препоръката е държавите да не поемат дългове над 60% от БВП.

Коментари: 0