Задават се по-строги правила за социалните мрежи в Европа

Задават се по-строги правила за социалните мрежи в Европа

Снимка: Unsplash

Европарламентът настояват за по-строги правила за онлайн услугите, включително за социалните мрежи и платформите за търговия. Идеята е да се поведе по-сериозна борба срещу незаконното съдържание. За целта евродепутатите одобриха тази седмица два отделни доклада, призоваващи Европейската комисия да се заеме с недостатъците на онлайн средата, като ги адресира в проекта за новия Закон за цифровите услуги (DSA), който трябва да бъде представен през декември.

Настоящите разпоредби на ЕС за цифровите услуги почти не са изменяни отпреди 20 години, когато бе приета директивата за електронната търговия. С новия си законодателен акт блокът иска да преосмисли правилата на цифровата икономика на континента, но и да заложи стандарти, които останалият свят да спазва – по примера на GDPR, с който са длъжни да се съобразяват всички, обработващи лични данни на европейски граждани.

В битка срещу незаконното съдържание онлайн

Всички доставчици на цифрови услуги, установени в трети страни, трябва да се придържат към правилата на DSA, когато техните услуги са насочени и към ползватели или потребители в ЕС, казват евродепутатите.

Трябва да се създаде обвързващ механизъм от типа „уведомяване и действие“, така че потребителите да могат да известяват онлайн посредниците за потенциално незаконно съдържание или дейности в интернет. Това би помогнало за по-бърза реакция и по-прозрачни. Потребителите пък ще трябва да могат да търсят обезщетение чрез национален орган за уреждане на спорове.

Парламентът призовава да се прави строго разграничение между незаконно и вредно съдържание.

Платформите обаче не трябва да използват филтри за качване или каквато и да е форма на предварителен контрол за вредно или незаконно съдържание. Вместо това окончателното решение дали дадена публикация е законна или не, трябва да се взема от независима съдебна система, а не от частни предприятия, казват евродепутатите.

За да се подобри средата, те също така считат, че гражданите трябва да придобият медейна и дигитална грамотност относно разпространението на такова съдържание.

Депутатите следват принципа, че „това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн“. Според тях защитата на потребителите и тяхната безопасност трябва да се превърнат в „водещите принципи“ на DSA. Затова например платформите и услугите ще трябва да намерят как да станат по-добри в откриването и отстраняването на неверни твърдения, както и със справянето с измамници, например тези, които продават фалшиво медицинско оборудване в момент на пандемия и засилен страх у хората.

Членовете на ЕП също така искат потребителите да имат по-голям контрол върху това, което виждат онлайн, включително да получат възможността да се откажат изцяло от подбора на съдържание, ставайки по-малко зависими от алгоритмите. Таргетираната реклама трябва да се регулира по-строго в полза на по-малко натрапчиви форми, които изискват по-малко данни и не зависят от предишното взаимодействие на потребителите със съдържанието. Евродепутатите също призовават Комисията да извърши допълнителна оценка на възможностите за регулиране на целенасочената реклама, включително поетапно премахване, водещо до забрана.

Според тях DSA също така трябва да предвиди възможността на хората да се даде правото да използват цифрови услуги анонимно, когато е възможно. И накрая, за да гарантира спазването на новите правила, ЕК следва да направи оценка на възможностите за създаване на европейски орган за наблюдение и налагане на глоби.

Коментари: 0