Заетостта расте единствено при хората над 55 години

Най-много намаляват работещите младежи до 29-годишна възраст

Заетостта расте единствено при хората над 55 години
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Заетостта в България се е увеличила с 0.2 процентни пункта през 2016 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Ако ограничим статистическия диапазон на хората между 15 и 64 години, които се считат за най-активните в икономическо отношение, увеличението е още по-голямо – 0.5 пр. п. Ако добавим увеличението към ръста от 2014 и 2015 г., картината става още по-приятна.

В действителност обаче нещата не са толкова розови. Разбивката на данните показва, че реално нарастват заетите единствено във възрастовата група между 55 и 64 години – със скромните 6.4 хил. лв. При всички останали групи броят намалява.
Така общата заетост в номинален брой е паднала с 15.1 хил. души до 3031.9 хил. души. Най-лошо е положението при младите хора между 15 и 29 години, където намалението е с 25.6 хил. души. При тях дори има намаление като дял, което се дължи от една страна на напускащите страната младежи, а от друга – на големия брой неактивни хора.
А разминаването между коефициентът на заетост, който расте и номиналния брой на заетите лица, който намалява, се крие в намаляващото население в България. Заради емиграция и висока смъртност броят на хората в страната намалява по-бързо, отколкото намалява коефициентът на заетост. Така се вдига делът на работещите спрямо общия брой на населението.
Коментари: 0