Започват стрес тестовете на пенсионни и застрахователни дружества

Оценка ще се прави на общо 81 дружества

Започват стрес тестовете на пенсионни и застрахователни дружества

Днес започват стрестестовете на пенсионните и застрахователни дружества у нас. Те ще представляват оценка на стабилността на институциите. На проверка ще бъдат подложени активите на пенсионните фондове, каквато беше и тази в банковия сектор.

Оценка ще се прави на общо 81 фирми, които са под надзора на Комисията за финансов надзор (КФН). Цялата процедура ще мине под контрола на Управителен комитет, в който са включени европейските надзорни институции, финансовото министерство и КФН.

Ще бъдат проверявани наличността и оценката на активите, има ли инвестиции в свързани лица, както и преглед на рисковете, касаещи дейността на пенсионните фондове. На базата на резултатите от прегледа ще бъдат предприети съответни надзорни действия от КФН, в рамките и в съответствие с действащото законодателство. Ще бъдат направени и предложения за законодателни промени при необходимост.

Три са одобрените от Комисията за финансов надзор (КФН) компании, които ще извършат проверката на активите на пенсионноосигурителните дружества у нас. Това са „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, „РСМ България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД, става ясно от публикувания от КФН списък.

Проверките обхващат общо 27 универсални, професионални и доброволни пенсионни фонда в България. Прегледите от независимите външни експерти започват днес, а резултатите от тях ще станат ясни на 1 декември.

Коментари: 0