Засилени проверки в службите по земеделие заради преотдаването на земя

Подадени са 79 сигнала до прокуратурата за договори за наем на земи, които не са от техните собственици

Засилени проверки в службите по земеделие заради преотдаването на земя

Заради сигналите на земеделци от Монтана за преотдаване на земеделска земя, на несобствени имоти чрез договори за наем ще бъдат проверявани всички договори, представяни в общинските служби по земеделие за регистрация. Това е наредил в свое писмо до областните дирекции „Земеделие“ министъра на земеделието и храните Румен Порожанов.

Ще бъде проверявана връзката на наемодателя със собствеността на имота или наличието на пълномощно от собственик. В случаите, в които тази връзка не е установена, служителите на общинска служба земеделие уведомяват лицата, вносители на договора за регистрация, за предоставяне в срок на допълнителни доказателства по отношение на правата за сключване на договори.

Ако поисканата информация не е предоставена, общинска служба земеделие не регистрира договорите и уведомява районната прокуратура. Към момента такива действия са предприети за 79 случая в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Шумен и Ямбол, като са уведомени съответните районни прокуратури.

Целта е да се защитят интересите на собствениците, включително и на тези, които не управляват активно имотите си, придобили известност като „бели петна“, и се предоставят по административен ред за възмездно ползване.

Подготвят се предложения за законодателни промени, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Промените са насочени към предотвратяване на злоупотребите, свързани с ползването на „белите петна“ и защита интересите на собствениците на земеделски земи. Предвижда се възможност общинските служби по земеделие да проверяват по служебен път правата на собственост по всеки представен договор за аренда или наем.

На 21 август темата беше обсъдена между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и омбудсмана на България г-жа Мая Манолова. Двете институции изразиха солидарна позиция и виждания по решаване на проблемите. Те ще си сътрудничат при подготовката на законодателните промени.

Коментари: 0