Заявленията за потребителски кредити са се увеличили с 12%

Най-големи потребителски кредити взимат хората на възраст 40-49 години

Заявленията за потребителски кредити са се увеличили с 12%
2042 ~ 7 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Жозе Салойо е новият управител на БНП Париба Пърсънъл Файненс, С.А., клон България. Той има над 15 годишен опит в областта на потребителското кредитиране, като цялата му кариера е свързана с водещата компания за потребителско кредитиране в Европа BNP Paribas Personal Finance, част от BNP Paribas Group. Разговаряхме с него за тенденциите на пазара на потребителско кредитиране, иновациите в тази сфера и плановете му за развитие на компанията в България.

- Г-н Салойо, бихте ли очертали последните тенденции в потребителското кредитиране в България?

- Основната тенденция, която наблюдаваме е ръстът от 12% на средния размер на заявленията за потребителски кредити, които получихме в периода ноември 2017 г.-април 2018 г. в сравнение с година по-рано. Това е добър знак за развитието на българската икономика, тъй като показва все още растящ оптимизъм за бъдещето. Хората са уверени, че предстоят по-добри времена, не се притесняват за работното си място и в резултат на това търсят възможности за повишаване на стандарта си на живот. Потребителското кредитиране е такава опция и хората кандидатстват за нашите удобни и съобразени с техните проекти потребителски кредити, за да обновят домовете си, да си закупят нова кола или обзавеждане, да консолидират кредитите си и така нататък.

И като говорим за обединяване на задължения, бих искал да очертая още една важна тенденция – хората управляват бюджета си все по-разумно. Доказателство за това е растящият дял на заявленията за такива проекти и ръстът от 15% на средния размер на молбите в сравнение с периода ноември 2016 г. – април 2017 г. Това показва, че все повече българи желаят да намалят броя, и по възможност размера, на месечните си плащания. Така те биха могли да спестят време и средства и да предоговорят кредите си при по-добри пазарни условия.

Интересен факт е и, че основно клиенти, които редовно обслужват заемите си, биха искали да се възползват от възможността да обединят задълженията си и да оптимизират месечните си разходи. Всичко това е ясен знак, че финансовата култура на българите се повишава, което е добра новина за финансовия сектор като цяло.

- Какъв е профилът на клиентите, които кандидатстват за най-големите потребителски кредити?

- Като една от най-големите финансови институции в сектора на потребителското кредитиране с повече от 1,5 милиона клиенти, ние предоставяме финансови услуги на хора на възраст от 18 до над 65 години. През последната година имаше относително равенство между броя на молбите, подадени от мъже и жени. За да съм по-конкретен, 53,1% от заявленията бяха подадени от господа, а 46,9% - от дами. Нашите данни показват, че през последните 6 месеца заявленията с най-висока средна стойност бяха подадени от 40-49 годишни дами. В периода ноември 2017 г.-април 2018 г. средната стойност на техните молби беше малко над 7 000 лева.

Като цяло, хората на възраст 40-49 години кандидатстват за най-големите потребителски кредити. Това не е изненада, тъй като те вече са изградили кариерата си, имат стабилни приходи и търсят възможности за повишаване на стандарта си на живот. Втората позиция е за възрастовата група 50-59, които подадоха заявления на средна стойност 6 560 лева. Обяснението за това е фактът, че много от тях имат вече пораснали деца и често се стремят да подкрепят техните планове за старт на живота. От друга страна, след като дълги години са работили усилено, хората над 50 желаят да подобрят дома си, да си купят нова кола и така нататък.

- Как се променя той спрямо миналата година?

- Основната промяна в сравнение с година по-рано, периода ноември 2016 г.-април 2017 г., е че заявленията с най-висока средна сума бяха подадени от мъже на възраст 40-49 години. Очевидно през последните 12 месеца, ролята на дамите при кандидатстване за потребителски кредити се е променила. Преди година господата кандидатстваха за средна сума от 620 лева, което е близо 800 лева по-малко в сравнение с най-високия среден размер на молбите, подадени от дами през последната половин година.

- В кои български градове се теглят най-високи суми и за какво?

- Най-висок среден размер на молбите беше отчетен в големите градове – София, Пловдив, Варна и Бургас. В тези региони заетостта и заплатите са по-високи от средните за страната и хората са по-спокойни, че ще могат да обслужват кредитите си. В големите градове най-често се кандидатства за потребителски кредити за финансиране на големи проекти като ремонт на дома, покупка на кола и обзавеждане и обединяване на задължения. От друга страна, в по-малките градове с по-висока безработица и по-ниски доходи, хората предпочитат потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане. Често тяхната средна сума е по-ниска, а периодът на изплащане – по-кратък. Добър пример за региони, където хората по-често финансират покупката на стоки, отколкото големи проекти са Благоевград, Шумен, Враца и Пазарджик.

- Как се развива пазарът по отношение на просрочените кредити? Какъв е процентът на необслужените кредити?

- Както показват и данните на БНБ, през последните години нивото на необслужваните кредити постоянно намалява и понастоящем при потребителските кредити е около 10%. Този продължаващ спад е добра новина за пазара и е положителен показател, че ситуацията в България е стабилна и хората имат по-голяма икономическа сила. Що се отнася до БНП Париба Лични Финанси, мога да кажа че нашето портфолио е стабилно и през последните години нивото на необслужваните кредити е ниско и се понижава с темповете на промяна на пазарната тенденция. Това е резултат на много ефективната ни система за управление на риска. Като финансова институция, специализирана в потребителското кредитиране, компанията определя условията по кредита на всеки клиент според рисковия му профил и според продукта, за който кандидатства. Профилът на клиента се формира от системата ни за автоматични становища и така се избягва субективният елемент при вземането на финалното решение. Това е част от политиката за отговорно кредитиране на БНП Париба Лични Финанси, която компанията ни успешно следва от основаването си през 1953 година.

- Как се развива онлайн кредитирането в България? Планирате ли иновации в тази сфера?

- За периода ноември 2017г.-април 2018 г. близо 34% от заявленията за потребителски кредити от БНП Париба Лични Финанси бяха подадени онлайн. Най-активните ползватели на алтернативни канали са хората на възраст 20-29 години. Те подадоха 76% от заявленията си през интернет или по телефона. На втора позиция са хората на 30-39 години като 59% от молбите в тази възрастова група бяха подадени през алтернативни канали.

Средната сума на онлайн заявленията е 5 291 лева. Това показва, че българите оценяват удобството на кандидатстването по всяко време, от всяко място без да се налага посещение в офис на компанията в процеса на кандидатстване. Хората е необходимо да посетят офис на БНП Париба Лични Финанси след като са одобрени, за да подпишат договора си за кредит. След това сумата се превежда по банковата им сметка в рамките на един работен ден. Най-голямата средна сума на онлайн заявленията е 6 615 лева. Тези молби бяха подадени от хора на възраст 40-49 години. На втора позиция са 50-59 годишните клиенти, които кандидатстват за потребителски кредити на средна стойност 6 475 лева.

Ние непрекъснато инвестираме в иновативни решения и практики. Но е важно да се подчертае, че иновациите имат смисъл, когато са фокусирани към интересите на клиентите и тяхното изживяване и, когато правят живота на хората по-лесен. Просто да си модерен не е достатъчно – ние работим за това да помогнем на нашите клиенти да реализират проектите си при минимално усилие и с максимално удобство.

- Планирате ли да разширите екипа си в България?

- Към момента имаме екип 1 000 човека, които работят в централния ни офис, контактния център, 45-те ни търговски офиса и като кредитни консултанти в магазините на търговските ни партньори. На този етап плановете ни са да запазим този екип и широкото си физическо присъствие в цялата страна, но да продължим да инвестираме в развитието на хората, като им предоставим уникална и постоянно подобряваща се работна среда, която насърчава сътрудничеството между екипите, споделянето, личното развитие и дигиталната трансформация и така да осигурим най-доброто възможно изживяване за служителите ни, така че да могат и те от своя страна да осигурят най-доброто изживяване за клиентите и партньорите ни.

- Какви са прогнозите Ви за 2018 г. за пазара на потребителско кредитиране?

- Предвижданията ни са за позитивна тенденция, подкрепена от доброто развитие на пазара, както и от наблюденията ни за ръста в търсенето на потребителски кредити в сравнение с 2017г. За да отговорим на очакванията на българите, е просто задължително да продължим да осигуряваме лесни, достъпни и прозрачни решения, адаптирани както към днешните, така и утрешните нужди на клиента. Сега правим това с възможността човек да си купи стока на изплащане за минути, да осигури финансиране за проекта си в рамките на 1 час и да получи парите за това до 1 ден.

Както беше споменато и в нашето проучване „Observatoire”, все по-важно ще бъде услугите да се предлагат както през физическите канали за контакт, така и през дигиталните инструменти, като всички те ще бъдат напълно свързани – това, което ние наричаме „омниканален подход“. Именно това вече предложихме и ние чрез съчетаването на широкото ни присъствие в цялата страна с 45 представителни офиса и достъп до услугите ни в близо 3000 обекта на нашите търговски партньори, както и алтернативните канали за заявка на кредит по телефона или онлайн, което вече генерира над 1/3 от заявките за парични кредити. В тази посока ще продължим да инвестираме, за да доставяме устойчиво най-доброто финансово изживяване, както чрез дигиталните решения, така и чрез експертизата на нашите 1000 служители.

Много важно е и по-нататъшното засилване на комуникацията с клиентите през следващо поколение кол-центрове, социални медии и така нататък. Това ще бъде ценно за всички участници на пазара. Използвайки възможностите, осигурявани от различни точки за контакт, те ще могат да отговорят бързо на въпросите на хората и да получат безценна обратна връзка. Социалните медии са и силен инструмент за образоване на хората. Това е ключово за нашата компания, тъй като колкото е по-висока е финансовата култура, толкова по-добре хората ще могат да управляват бюджета си и да ползват финансови продукти. Това директно ще се отрази на финансовата им стабилност и няма да имат затруднения при обслужването на кредитите си.

Подкрепата за повишаване на финансовата култура на хората е част от ДНК на компанията ни и ние имаме много инициативи в тази област. Последната е участието ни в проекта „Практични финанси“, който се подкрепя от Министерство на образованието, НАП, КФН и целия финансов сектор. Това е част от постоянните ни усилия да предоставим на хората дългосрочна подкрепа и да сме доверен партньор при реализацията на техните планове.

Подкрепи Economic.bg