Масовият потребител спестява, но не инвестира

Предпочитан вид инвестиция си остава влагането на капитал в недвижим имот или земя

Снимка: Pixabay
12:02 03.04.2018

Българинът спестява, но не инвестира, това показва проучване на MoitePari.bg, проведено сред близо 1100 потребители на портала, с  цел да установят нагласите относно навиците за спестяване и инвестиране.

Банковият депозит остава най-популярната форма за спестяване. Малко над половината от анкетираните, които разполагат със спестени пари ги държат под формата на банков депозит или влог. На следващо място със 17% се нареждат допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и спестовната застраховка с 15%. Едва 7% заявяват, че не разполагат със спестени средства, но въпреки това инвестират.

Отличителна черта на българина е неговата пестеливост. Това показват и данните от проучването. Общо 60% от отговорилите на въпроса дали им остават спестени средства заявяват, че заделят всеки месец (37%) и разполагат вече със свободни спестявания (23%). Това означава, че преобладаващата част от анкетираните участници разполагат със свободен капитал и имат възможност да инвестират. Онези, които по една или друга причина не спестяват, са общо 39%.

Резултатите на проучването ясно показват положителното отношението на анкетираните към инвестициите като преобладаващата част заявяват, че имат интерес към тях, като 23% не само, че се интересуват, но и възнамеряват да инвестират в бъдеще. Сред основните пречки за инвестиране пък се открояват липсата на капитал (29%), както и недостатъчно познания (22%). Имащите отрицателно отношение към инвестициите заявяват, че нямат свободен капитал, а също така и, че не желаят да поемат рискове. 

Предпочитан вид инвестиция си остава влагането на капитал в недвижим имот или земя. Донякъде това се дължи на обстоятелството, че този тип инвестиране е добре познато, както и на пазарната ситуация в момента - покачващи се цени на имотите/наемите.

Резултатите от проучването показват, че голяма част от анкетираните са оптимистично настроени относно финансовото си състояние (73%). Те, от своя страна, се делят на 2 групи с равно процентно съотношение -  на такива, които са доволни от финансовото си състояние и очакват то да остане същото или да се подобри, и такива, които не са доволни, но очакват подобряване.

Проучването показва още, че липсва дългосрочен хоризонт при планиране на финансите. С най-голям дял са онези, които правят планове до 1 година напред във времето (32%). Почти толкова са и онези, които планират финансите си за период от няколко години (30%). Само 13% заявяват, че имат дългосрочна визия при планирането на техните финанси. Притеснителен е и високият дял на онези, които не предприемат никакви действия, свързани с планиране на финансите си (25%).

Основен мотив, който кара анкетираните да инвестират, е търсене на нови начини за набавяне на допълнителни доходи (45%). На второ място с 23 % се нарежда ниската лихва по банковите депозити. Желанието да бъде експериментирано със спестяванията е мотив за 15% от анкетираните, които инвестират.

Относно периодичността на инвестиране, близо 70% предпочитат да инвестират средства на месечна база. Останалите отговарят, че избират различна стратегия от установената периодичност на месечна база.

Основен мотив, който кара анкетираните да инвестират, е търсене на нови начини за набавяне на допълнителни доходи (45%). Неслучайно основното правило на Уорън Бъфет за управление на парите гласи: „Никога не разчитайте само на един източник на доходи!“.

На база получените резултати MoitePari.bg, стартира информационно образователна кампания за инвестициите, подкрепена от Peer to peer платформата Iuvo. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите за ползите от инвестициите, като възможност за набавяне на нови възможности за допълнителен доход и да се представят на потребителите алтернативни инвестиции, като peer to peer платформите и други, сравнително нови продукти на българския пазар.

Според данните от проучването Peer-to-peer платформите все още не са добре познати на потребителите, като близо 60% от анкетираните не познават тази възможност за инвестиране. 38% от запознатите с тях заявяват, че не са ги използвали. Основните причини, които посочват са: липсата на средства и липсата на доверие. За едва 4% от анкетираните именно тези платформи са начин за осигуряване на допълнителни доходи.

Недоброто познаване на peer-to-peer платформите предопределя мнението за очакваната доходност като близо половината отговорили, заявяват, че не знаят каква доходност може да се очаква от тях. Все пак очакванията за възвръщаемостта от тази иновативна форма за инвестиране са положителни. Общо 39% отговарят, че очакват доходността да е положителна.  Едва 7% заявяват, че няма да бъде реализирана никаква доходност, а според 5% доходността ще бъде отрицателна. Според данни от Iuvo историческа средна доходност на платформата за 2017г. е 8,9%.

60% от отговорилите на въпроса дали смятат, че платформите за peer-to-peer инвестиране могат да гарантират доходност заявяват, че няма инвестиция с гарантирана доходност. Други 31% пък отговарят с „не“. Едва 11% са склонни да вярват, че тези платформи могат да гарантират получаването на доходност. Според данни от Iuvo всички кредити, които са свободни за инвестиция са с 100% гаранция за обратно изкупуване, която задължава кредитния оригинатор да изкупи от инвеститора обратно всеки кредит, който в рамките на 60 дни не бъде изплатен. Тази  възможност  осигурява допълнителна сигурност на инвестираните средства в Iuvo.

В края на месец април стартира кампанията на сайта на MoitePari.bg в секцията Спестявания и Инвестиции в специално обособена  рубрика „Peer to Peer Инвестиране“. В нея ще бъдат публикувани поредица от статии за алтернативните инвестиции с образователен характер. Те ще дадат на потребителите полезна информация за възможностите, които предоставят Peer to Peer платформите, спецификите при тяхното използване, както и полезни съвети за тънкостите при този вид инвестиция. 


Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: депозит | инвестиции | спестявания | проучване | MoiteParibg | влог | peer-to-peer платформи

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини