Георги Гегов (22)

БСП откриха роднински назначения и в „Булгаргаз“

БСП откриха роднински назначения и в „Булгаргаз“

След като стана ясно, че в „Булгартрансгаз“ има множество роднински връзки, свързани с изпълнителния директор Георги Гегов и депутатът Александър Ненков, днес БСП изнесе данни за подобни отношения и в друг държавен монополист – „Булгаргаз“

Гегов: „Булгартрансгаз” изпълнява нарежданията на КЕВР

Гегов: „Булгартрансгаз” изпълнява нарежданията на КЕВР

Всички нормативни актове, по които „Булгартрансгаз” работи идват от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тя одобрява разчетите и тя допусна новата тарифна система, която определя цените за достъп и пренос на газ