покупателна способност (19)

Темпът на развитие на българските райони остава незадоволителен

Темпът на развитие на българските райони остава незадоволителен

Последните данни на Евростат показват, че регионалните различия в страните членки на ЕС не само са останали значителни и през 2017 г., но в голяма част от страните всъщност са се задълбочили

Покупателната способност на българската минимална заплата настига европейската

Покупателната способност на българската минимална заплата настига европейската

Минималната работна заплата (МРЗ) у нас е най-ниската в ЕС. Това важи както за нейния номинален размер, така и за нейната покупателната способност (това, което човек може реално да си купи с нея)

Стандартът на живот в София вече е над средноевропейския

Стандартът на живот в София вече е над средноевропейския

Стандартът на живот в София вече е над средноевропейския, ако съдим от последните регионални данни на Евростат за 2015 г. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 102% от средното в ЕС в стандарт на покупателна способност