пробиви (143)

Приоритет за работодателите са човешкият ресурс и бизнес средата

Приоритет за работодателите са човешкият ресурс и бизнес средата

Осигуряване на човешки ресурс за икономиката и подобряването на бизнес средата в България са двете основни цели, които си поставят четирите национално представени работодателски организации