Акциите на Тексим Банк дебютираха с 300% ръст (обновена)

Финансовата институция пусна за търговия емисия в размер на 27 995 036 лота, което е целият капитал на банката

796 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Акциите на свързаната с "Химимпорт" Тексим Банк АД от днес се търгуват на Българската фондова борса (БФБ). На Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", книжата ще се търгуват с борсов код 5CP. Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.20 лв.

Малко след 12 ч. по позицията бяха сключени две сделки, а които 212 лота смениха собственика си, а цената се изстреля с 316.67% на дневна база до 5 лв. за акция.

Целият капитал на банката е разпределен в 27 995 036 акции с номинална стойност 1 лев. Всички книжа са пуснати за търговия на борсата.

Към началото на 2013 г. коефициентът на капиталова адекватност от първи ред на банката е 36.59%. Активите на дружеството се оценяват на 126 млн. лв.

В края на миналата година дружеството емитира 20 000 000 нови поименни, безналични акции  с номинал 1 лев. Акционерите на банката с над 5% участие са "Финанс консултинг" АД - 19.24%, "Сила холдинг" АД - 9.90%, "Химимпорт Инвест" АД - 7.03%, Ifa Internationale Finanz Anstalt, Liechtenstein -6.53% и - членът на НС на Банката Павлина Найденова - 17.53%.

В момента на борсата се търгуват още акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), Корпоративна търговска банка (КТБ), Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Българо-американска кредитна банка (БАКБ). През миналата година книжата на СИБАНК бяха отписани от БФБ-София.

*обновена към 12:30 ч.

Подкрепи Economic.bg