ББР е сред учредителите на ELTI

Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори беше създадена на 5 юли, с участието на 16 финансови институции, управляващи ресурс за дългосрочно финансиране на стойност над 1.5 трлн. евро

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската банка за развитие (ББР) стана един от учредителите на Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI) със седалище в Брюксел. Президенти и други високопоставени лица от 16 финансови институции, управляващи ресурс за дългосрочно финансиране на стойност над 1.5 трлн. евро, дадоха старт на организацията на 5 юли в Париж.

Сред членовете на новата европейска асоциация са едни от най-могъщите финансови институции в Европа, сред които Европейската инвестиционна банка, германската банка за развитие KfW, Nordic Investment Bank, френската Caisse des depots и др.

"Участието на ББР в подобна структура осигурява на банката пряк достъп до дългосрочно евтино финансиране за българската икономика. Това на свой ред е една от важните предпоставки за изпълнение на поставените пред ББР цели в подкрепа на малкия и среден бизнес. От друга страна, тази нова организация има амбициите да действа като силен инструмент в защита на интересите на своите членове пред Европейската комисия, което допълнително би благоприятствало дейността на ББР", коментира главният изпълнителен директор на банката Асен Ягодин.

Основните цели на ELTI са осигуряване на дългосрочно финансиране на местните икономики в съответствие с целите и инициативите, разработени от ЕК за насърчаване на устойчив и интелигентен растеж, създаване на нови работни места, както и активно участие във формирането на политиките на ЕС в тази област.

 Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори ще играе ролята на говорител на своите членове в европейския дебат по дългосрочни инвестиции и в отношенията с институциите и органите на ЕС, по-специално по отношение на изпълнението на следващата Многогодишна финансова рамка (2014-2020), както и на новите финансови инструменти, предназначени за насочване на инвестиции към инфраструктурата, малките и средните предприятия, иновациите и енергийните проекти.

Коментари: 0