Банките усилват ръста на печалбата до 4%

Активите на системата растат с 4.4% ръст на годишна база до 79.9 млрд. лв.

Автор: Атанас Христов

Печалбата на българските банки се е повишила с 4% на годишна база в периода януари-септември 2012 г., показват статистическите данни на Българска народна банка (БНБ). Положителният финансов резултат на системата достига 503.75 млн. лв., а за деветмесечието на миналата година беше 484.49 млн. лв.

Увеличението от 4% на печалбата е засилване на ръста на резултата, тъй като за полугодието системата имаше 323.4 млн. лв. печалба, или с 2.7% повече спрямо съпоставимия период на 2011 г.

В края на септември активите достигат 79.9 млрд. лв., което е с 4.45% спрямо 30 септември 2011 г. През третото тримесечие най-голям ръст сред активите имат ценните книжа - 7% до 470 млн. лв.

Депозитите са се увеличили с 0.4%, или 285 млн. лв. до 68.44 млрд. лв. Влоговете от граждани и домакинства продължават да се увеличават със същия темп от предходните две тримесечия - повишение от 2.7%, или 929 млн. лв. Към 30 септември 2012 г. физическите лица имат депозити за 34.71 млрд. лв.

Тримесечното нарастване на кредитите е с 375 млн. лв., или 0.7% до 65.78 млрд. лв. Ръстът се дължи изцяло от увеличения обем на корпоративните заеми - с 1.2%, или 430 млн. лв. до 37.56 млрд. лв. Жилищните ипотечни кредити намаляват с 0.1% до 9.34 млрд. лв., а потребителските заеми в края на септември са 9.05 млрд. лв., което е 0.4% спад на тримесечна база.

Продължава да расте и делът на заемите с просрочие над 90 дни в брутните кредити. Те достигат 17.25% спрямо 16.86% в края на юни. Нетните кредити с просрочие над 90 дни са 11.60% от всички отпуснати. През септември делът на лошите и преструктурирани кредити* в българската банкова система отново започна да расте през, след три поредни месеца на спад. Тези заеми достигнаха 23.63% от общата стойност на отпуснатите заеми.

*Под "лоши кредити" се има предвид и преструктурираните заеми необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Коментари: 0