България в дъното по човешка свобода

Страната ни се намира на 42 място в света и на 23 място в Европейския съюз

252 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В още една класация България се намира в дъното на таблицата - тази за човешката свобода. В дебютното издание "Световен индекс на човешката свобода", публикувано днес от канадския институт "Фрейзър" и германския "Либерален Институт" с подкрепата на американския институт "Катон", България се нарежда на 42 място.

Ако се сравнят само държавите от Европейския съюз (ЕС) се вижда, че страната ни се намира на 22 място от общо 27 държави. След нас се нареждат  Словения (43), Кипър (45), Латвия (48), Гърция (65) и Румъния (66).

Общият индекс на свободата е осреднена стойност на индекса на личната свобода и индексът на икономическа свобода. Когато става въпрос за лична свобода, България се намира на 23 място. При индекса на икономическа среда страната ни е на 16 място.

Проблемните области за България, що се касае до личните или граждански свободи, са недостатъчно гарантирана лична сигурност (насилие, кражби и високо възприятие за престъпност), несигурност по отношение на свободата на словото и независимостта на медиите и нюанси на враждебност към някои обществени прояви, например с религиозни. Основният проблем при икономическата свобода е невъзможността за осигуряване на справедливост и равнопоставеност за всички субекти.

Критериите, които се използват за определяне на икономическата свобода са:

- стабилни пари
- размер на правителството
- свобода на търговията
- регулиране на кредита, труда и бизнеса
- законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост

За определяне на личната свобода са използвани следните критерии:

- сигурност и безопасност (конфликти, убийства, трафик на хора, грабежи, политически затворници и т.н.)
- свобода на изразяване (свобода на словото, политически натиск върху медиите и т.н.)
- обществена среда и отношения (свобода на сдружаване, религиозни ограничения или враждебност и т.н.)
- свобода на движение (в рамките на страната и в чужбина)


Подкрепи Economic.bg