Бюджетният дефицит расте с 500 млн. лв. при актуализацията

Неизпълнението на приходите ще е около 555 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Актуализацията на държавния бюджет ще увеличи дефицита в хазната с близо 500 млн. лв. Това е записано в публикувания на сайта на Министерство на финансите (МФ) проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

"Актуализираните прогнози за 2013 г. предвиждат ръст на икономиката от около 1%, което е по-песимистичен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2013 растеж от 1.9%. Предлаганите промени в закона за държавния бюджет за 2013 г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493.4 млн. лв. (0.6% от прогнозния БВП), с което се променя бюджетната позиция до дефицит от 2% от прогнозния БВП", се посочва в съобщение на МФ. От там припомнят, че увеличената граница на дефицита е в рамките на регламентирания лимит от 2% от БВП и спазва критериите от Маастрихт.

При приемането на бюджета за 2013 г. в него беше записан дефицит от 1.1 млрд. лв., или 1.3% от прогнозирания БВП.

"Предлаганото увеличаване на дефицита обуславя промяна в лимита за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 година. Емитираните извънредно 6-месечни ДЦК на вътрешния пазар на стойност 800 млн. лв. през февруари 2013 г., на практика изчерпват одобрения лимит. От друга страна, съществува необходимост от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове", обясняват от финансовото министерство.

От съобщението става ясно, че обезпечаването на допълнителното дългово финансиране в размер до 1 млрд. лв., няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14.6 млрд. лв.

Промените са насочени към растеж, подобряване на бизнес средата и подпомагане на хора с увреждания, твърдят от МФ.

Новите очаквания са за неизпълнение на приходите заради оптимистичните допускания по прогнозата за макрорамката на етапа на планиране на бюджета, както и по-ниска събираемост от данъка върху доходите от лихви. Очертаващото се неизпълнение в данъчните приходи за 2013 г. е около 555 млн. лв., а първоначалните оценки бяха за неизпълнение от 980 млн. лв. (1.2% от прогнозния БВП).

Предвиждат се разходи за разплащане на задължения към бизнеса и разходи за подкрепа на гражданите в общ размер на 200.4 млн. лв. От тях предвиденият ресурс от 160.4 млн. лв. е предназначен главно за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в системите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието.

Предвидени са и допълнителни средства за инвестиции по бюджета на Министерство на здравеопазването и средства за земеделските производители. Предвиденият допълнителен ресурс от 40 млн. лв. е за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. За насърчаване на социалната ангажираност на работодателите утвърдената обща годишна квота за ваучери за храна за 2013 г. в размер на 160 млн. лв. се увеличава на 200 млн. лв.

"Предлаганата актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ще бъде осъществена при запазване на финансовата и фискалната стабилност на държавата", твърдят от МФ.

Коментари: 0