Договорени са минималните осигурителни прагове за 2014 г.

Постигнати са 44 двустранни споразумения между представители на синдикатите и на работодателите на ниво браншова организация

128 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Минималните осигурителни прагове за 2014 г. за всички 85 икономически дейности са договорени, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Постигнати са 44 двустранни споразумения между представители на синдикатите и  на работодателите на ниво браншова организация.

От работодателската организация съобщиха, че заетите лица, които са обхванати от тези споразумения, са 1.099 млн. души, от общо 1 925 874 души, за които действа системата на Минималния осигурителен доход, т.е. само за 57% от заетите лица има възможност за повишаване на осигурителния праг.

В около 20 сектора на икономиката няма да се увеличат минималните суми, върху които се внасят осигуровки на работниците. Само в няколко дейности през следващата година минималните осигурителни доходи ще бъдат увеличени с по-висок процент:  производството на консервирани храни, в машиностроенето, във ВиК - сектора и растениевъдството.

Препоръчителните насоки от Министерството на труда и социалната политика се базират на допусканията за икономическите показатели през 2014 г., а именно - реален растеж на БВП 1.8%, годишна хармонизирана инфлация 2.7%, размер на минималната работна заплата 330 лв.

Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен. Нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.

Позицията на Българската търговско-промишлена палата е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или не може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата.

Тази позиция вече две поредни години се изразява и в докладите за България на Европейската комисия.

Следващото заседание на работната група ще се състои на 10 септември.

Подкрепи Economic.bg