Фонд „Земеделие“ обяви прием по три схеми за държавна помощ

По една от схемите Фонда ще предоставя финансова помощ на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

120 ~ 1 мин. четене

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще приемат до 31 август документи за съфинансиране на премии при застраховане на селскостопанска продукция, съобщиха от ведомството.

Предвиденият бюджет за текущата година, който е в размер до 483 730 лв, ще покрива част от разходите при сключване на застраховка срещу градушка, проливен дъжд, наводнение, буря и осланяване.

Кандидатите трябва да отглеждат минимум 0,5 ха овощни култури или 0,3 ха зеленчукови култури (0,1 ха за зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии). Помощта покрива загуби при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия - 300 лв на хектар. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския производител.

ДФЗ ще предоставя и финансова помощ на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) за изпълнението на схемата за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Бюджетът е до 1 млн. лв и ще покрива разходите на агенцията за предоставяне на услуги на растениевъдни предприятия – инспекция на посеви, лабораторен анализ, издаване на етикети и други.

До 31 октомври ще продължи и приемът на документи за компенсиране на разходи срещу вредителя доматен миниращ молец. Общият бюджет по схемата – в размиер до 1 млн. лв, ще покрива до 100% от разходите за купуване на средства за растителна защита или до 250 лв на декар. Документи се подават в областните структури на Фонда.

Подкрепи Economic.bg