Губим над половин милиард евросредства

Парите са по Програмата за развитие на селските райони от 2010 година и закъсняваме с усвояването им

152 ~ 2 мин. четене

България може да изгуби част от европейските средства по Програмата за развитие на слеските райони (ПРСР) за 2010 г., ако не успеем да ги усвоим. Това стана ясно от изказването на говорителя на Европейската комисия (ЕК) по въпросите на земеделието и селските райони Роджър Уайт пред БНР.

"Съществува потенциален риск, че може да бъдат загубени средства от Програмата за развитие на селските райони за втора поредна година", алармира той.

Причината за този риск е, че средствата, които ЕК отпуска на българските земеделци чрез ПРСР, са обвързани с правило за автоматично освобождаване, или т. нар. правило „N+2“. То постановява, че страната ни може да усвоява фиксираните за дадена година финанси по програмата само до две години по-късно.

Именно механизмът "N+2" стана причина в края на 2011 г. България да загуби 39 млн. евро, припомнят агенциите. Сега има опасност от дори по-сериозна загуба – в края на настоящата 2012 г. може да не бъдат усвоени 385 млн. евро, което в левова стойност надхвърля 500 млн. лв. Това ще стане, ако дотогава не успеем да ги усвоим.

По думите на Роджър Уайт през юни т. г. европейският комисар по земеделие Дачан Чолош лично е изпратил писмо на българския министър на земеделието и храните Мирослав Найденов. В него той го е предупредил за риска от загубата на значителен размер средства, ако не се вземат спешни действия, за да се ускори усвояването по ПРСР.

"Комисията работи в тясно сътрудничество с българските власти, за да проучи всички начини за ускоряване на усвояването", коментира говорителят на ЕК. Той информира, че в момента е в процес на изпълнение"екшън план", договорен с кабинета. Колко точно пари ще изгубим ще стане ясно, след като страната ни направи искането за плащане за последното тримесечие на 2012 г, което трябва да бъде представено на Комисията до 31 януари 2013 г.

В началото на този месец ЕК е изплатила общо 1,027 млрд. евро по ПРСР. Те се явяват общо 39% от всички, разпределени за програмата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Сумата включва възстановяване на разходи от вече изплатените средства на бенефициентите на ПРСР, както и 7% аванс, изплатен от Комисията след одобрение.

През април 2012 г. от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщиха в прессъобщение, че към 31 декември 2011 г. общо усвоените европейски средства по програмата за изминалия интервал от програмния период 2007-2013 г. са в размера на 1,019 млрд. евро. 

Реално извършените от Разплащателната агенция разходи по ЕЗФРСР и декларирани пред Европейската комисия (ЕК) са над 837 хил. евро. Остатъкът от тях в размер на около 182 хил. евро са средства, получени в аванс от ЕК, които съгласно чл. 25 и чл. 29 от Регламент (ЕО) №1290/2006 следва да бъдат включени при изчисление на размера на усвоените средства, се казваше в съобщението на ДФЗ. В края от институцията информираха и за отчетеният напредък на ПРСР.

В рамките на равносметката за изминалата 2011 г. обаче липсваше информация за загубените 39 млн. евро заради правилото "N+2".

Подкрепи Economic.bg