Гърция ще иска трета финансова помощ

Дупката в бюджета на страната може да достигне 9.5 млрд. евро между 2013 и 2016 г.

Автор: Атанас Христов

Пропуските в програма за финансиране на Гърция ще принуди "тройката" кредитори на страната (Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд) да отпуснат трети спасителен финансов пакет, който да подкрепи страната, пише grreporter.

Според изданието това е най-широко обсъждания сценарий в Гърция през последните дни, тъй като винаги е било ясно, че през втората половина на 2014 г. Гърция няма да може да изплати падижиращите външни дългове. Проблемите са заради задълбочаващата се икономическа криза.

Данни на Европейската комисия (ЕК) сочат, че дупката в бюджета може да достигне 9.5 млрд. евро между 2013 и 2016 г. Недостигът се очаква да се покрие именно от третия пакет на финансовата помощ и от новото частично преструктуриране на държавния дълг на Гърция.

Анализатори в страната очакват притежаваните от Европейската централна банка (ЕЦБ) гръцки държавни облигации да бъдат преструктурирани в нов дълг, който е с по-дълъг матуритет и по-ниска лихва. ЕЦБ държи гръцки съкровищни бонове между 15 и 18 млрд. евро и разсрочването им ще помогне на страната да избегне евентуално спиране на плащанията по дълга през следващите три години.

Новият меморандум за третата финансова помощ трябва да бъде подписан преди края на настоящото споразумение за спасителния план. Очаква се преговорите да приключат през първата половина на 2014 г. Вероятно преговорите за новия спасителен заем ще започнат след изборите в Германия тази есен.

Коментари: 0