НСИ: Износът на България за ЕС намалява с 8%

Вносът обаче отчита ръст от 6.7% за периода януари-февруари 2012 г.

6356 ~ 2 мин. четене

С 8.1% е намалял износът на България за ЕС за периода януари-февруари тази година спрямо същия период на предходната година и надвишава 3.3 млрд. лв. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 66.0% от износа за страните-членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Словения и Литва. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Португалия. През февруари тази година износът за ЕС намалява с 8.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.6 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари-февруари 2012 г. се е увеличил с 6.7% спрямо същия период на предходната година и достига 4.1 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър, Люксембург и Нидерландия. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Малта и Финландия.

През февруари вносът на страната ни от страните-членки на ЕС, се увеличава с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.1 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари-февруари 2012 г. е отрицателно и възлиза на 709.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и достига 520 млн. лева.

През първите два месеца на годината износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, е намалял в по-голямата част от секторите в сравнение със същия период на предходната годин, като най-голямо намаление се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” . Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”  и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

При вноса от ЕС значителен спад се наблюдава в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”. Най-голям ръст е отчетен в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.

Подкрепи Economic.bg