Наемите започват да нарастват

В средносрочен план се очаква по-силен ръст на инвестициите в България, както и в Чехия

Наемите започват да нарастват

Повечето пазари на бизнес имоти в Централна и Източна Европа постепенно оставят зад себе си периода на затруднения. Наемите и стойностите на активите в България и Унгария се очаква да нараснат в следващите 12 месеца във всички сектори. Ръст се очаква в цените на имотите и в Чехия, но перспективата за наемите е различна в отделните сектори. В Румъния нагласите са за забавяне на ръста в стойностите на активите, докато наемите се очаква да намалеят. Това показва допитване на Глобалната организация на професионалистите по недвижими имоти Royal Institution of Chartered Surveyors, което проучва нагласите в сектора към второто тримесечие на 2014 г. То е второто, което обхваща и България.

Макроикономическите предизвикателства се запазват

И четирите страни са изправени пред собствените си макроикономически предизвикателства, но в проучването за второто тримесечие е отчетено подобрение на перспективите за брутния вътрешен продукт. В България оставката на правителството и внезапната проява на уязвимост в банковия сектор поставят под риск темпото на растеж, докато другите страни се борят с ниската инфлация.

Наемният пазар е най-слаб в Чехия...

Нагласите за търсенето на имоти от страна на наематели в България, Унгария и Румъния са положителни и с ниски отрицателни стойности (по-скоро на неутрална територия) в Чехия. В Унгария индексът достига най-високото си ниво от началото на глобалната финансова криза, докато в Чехия и Румъния той намалява в сравнение с предишното тримесечие.

Търсенето расте във всички сектори в България, Унгария и Румъния, особено за офиси в България и за офис и търговски имоти в Унгария.

В Чехия нарастването на свободните площи изпреварва търсенето и за офис, и за търговските имоти, но в индустриалния сектор търсенето вече е пред новото строителство, вследствие на което отстъпките, предоставяни на наемателите, намаляват. В Румъния растежът на свободните площи се е ускорил, особено в офис сектора.

Очаква се наемите да нараснат и в трите сектора (офис, търговски и индустриални площи) в България и Унгария през следващите 12 месеца. В България най-силен ръст се очаква при офис площите. В Чехия прогнозата за този сектор е негативна – за съществено намаление, но пък се очаква растеж на наемите на индустриалните и търговските площи.

„В България инвеститорският интерес расте заради по-добрите перспективи: както за търсенето от страна на наемателите, така и за ръст на наемните нива във всички три сектора на бизнес имотите“, казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield в България и Македония. „Условията на офис пазара отбелязаха ново подобрение, което вече се разпростира и извън клас А сегмента. Наемите на търговски площи се стабилизираха благодарение на доброто ниво на отдаване на новите проекти и растежа на потреблението от началото на годината. А при индустриалните и логистичните площи липсата на предлагане започва да оказва натиск за повишение на наемите, докато търсенето постепенно се увеличава.“

В Унгария  нагласите за развитието на наемите са положителни за първи път от четири години насам. В Румъния доверието премина на отрицателна територия и се очакват намаления във всички сектори освен търговския (при който се запазват на настоящите си нива).

...в същото време Чехия е най-обещаващият инвестиционен пазар в региона

В Чехия инвестиционният индекс, който представя разликата между положителните и отрицателните мнения на професионалистите в сектора на недвижимите имоти, е на най-високо ниво в целия регион. В Унгария резултатът също е положителен. Индексът е на най-високото си ниво от 2011 г. в Чехия и от 2010 г. в Унгария. Той е на неутрална територия в Румъния и България, което показва стабилност на инвестиционния пазар. В Румъния показателят е неутрален за първи път от 2010 г. насам.

„България заедно с редица други страни в Югоизточна и Централна и Източна Европа е една от основните ни цели. Въпреки че броят на инвестициите, които могат да се реализират в България и по-специално в София, е доста ограничен, има определени проекти с добро качество, които могат да осигурят добри нива на възвръщаемост и поради това привличат интереса на инвеститорите“, казва Лила Патераки, директор „Бизнес развитие“ в Zeus Capital Managers. „Вярваме, че има възможности в офис пазара и търговския сектор“, допълва тя.

И в четирите страни търсенето на имоти с цел инвестиции се увеличава. Растежът е особено силен в сектора на търговските площи в България и Румъния и в индустриалния в Чехия.

Междувременно в Унгария се очаква скромен растеж. Резултатите варират в България, където стойностите на търговските активи се очаква да намалеят, но при офис и индустриалните площи да останат без промяна. В Румъния прогнозата е за запазване на стойностите във всички пазари.

Въпреки това 12-месечната перспектива за стойността на активите е по-окуражаваща и в четирите страни. Нагласите са за ръст във всеки сектор, най-съществен в Чехия, но солиден и в България. В Унгария и Румъния повишенията на стойностите на инвестиционните имоти ще бъдат по-малки.

Коментари: 0