Отново ниска доходност на 7-годишните ДЦК

Регистрираната доходност на аукциона е под текущата на редица държави-членки на ЕС

104 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Министерството на финансите (МФ) отвори за втори път през емисионната 2013 г. 7-годишната облигация, деноминирана в евро. На аукциона, проведен на 11 февруари 2013 година, беше отбелязана най-ниската доходност досега за този матуритетен сегмент - 2,42%, което е намаление на доходността в рамките на 12 базисни пункта, съобщават от МФ.

За сравнение при първоначалното пласиране на облигацията на 14 януари отбелязаната доходност беше 2,54%. Спредът спрямо приеманите от инвеститорите за безрискови германски федерални облигации също продължава да намалява и е в рамките на 143 базисни точки.

Аукционът премина при засилен интерес от страна на участниците, като търсенето надвиши близо три пъти предложеното за продажба количество, а регистрираният коефициент на покритие е 2,9.

Регистрираната доходност на аукциона е под текущата по суверенните седемгодишни облигации в евро на редица държави-членки на ЕС и от региона - Унгария (4,88%), Словения  (4,87%), Хърватска (4,65%), Испания (4,44%), Италия (3,84), Ирландия (3,60%) и Турция (3,33%). Разпределението на закупеното количество книжа по видове инвеститори, е както следва:  банки - 67%, пенсионни фондове  - 13%, договорни фондове - 10% и други - 10%.

Тенденцията за намаляване на доходността по българските държавни облигации е съпроводена и от намаляване на стойността на рисковата оценка на държавата. През периода януари 2012 - януари 2013 г. котировките на 5г. CDS, рисковата премия срещу неплатежоспособност на страната ни, намаляват от около 400 б.т. до 100 б.т., което поставя България в една група с Централноевропейските и Балтийските държави и я доближава до рисковата оценка на водеща икономика като Франция.

Подкрепи Economic.bg