Проблемните кредити отново намаляват

През октомври делът на лошите и преструктурираните кредити е паднал до 23.21%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Лошите и преструктурирани кредити* в банковата система са намалели със 140 млн. лв. за един месец. Това показва паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Така делът на необслужваните заеми достигна 23.31% от общата стойност на отпуснатите заеми (без овърдрафт).

През септември имаше рязко увеличаване на проблемните кредити като за месец стойността им скочи с над 130 млн. лв. Със сегашното понижение лошите и преструктурирани кредити падат под нивото от август.

За последните пет месеца това четвъртият път, в който се наблюдава понижение при проблемните кредити. Предвид разнопосочните сигнали обаче специалистите не могат да потвърдят, че дъното при необслужваните кредити е достигнато и не се знае дали не са само месечни флуктоации. Банкери смятат, че трябват няколко тримесечия, за да стане ясно дали понижението им се превръща в тенденция.

Статистиката на БНБ показва, че през октомври общото кредитиране (с овърдрафта) е нараснало с 3.3% на годишна база до 54.319 млрд. лв. Кредитите за фирмите се увеличават с 5.8% до общо 34.679 млрд. лв. Заемите за домакинствата се увеличават с 1.7% до 18.655 млрд. лв. Жилищното кредитиране расте с 0.4%, а потребителското намалява с 3.6%.

При депозитите се наблюдава годишен ръст от 9% до 51.198 млрд. лв. Фирмите са спестили 3.9% повече от миналата година, а домакинствата - 12.7%.

*Под "лоши кредити" се има предвид и преструктурираните заеми необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Коментари: 0